Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE CIEKAWOSTKI Z PARKU
Poskocz krasny

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” po raz pierwszy został stwierdzony w 2007 roku. Charakterystyczny i ciekawy wygląd tego pająka umożliwił jego łatwą identyfikację. Okazało się, że jest to bardzo rzadki, będący pod ochroną od 1995 r., gatunek z rodziny poskoczowatych – poskocz krasny (Eresus kollarii). Znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Posiada status EN - czyli jest zagrożony wyginięciem.
Należy do gatunków ciepłolubnych, spotkać go można na dobrze nasłonecznionych murawach psammofilnych, wrzosowiskach czy w suchych, widnych borach. Prowadzi osiadły tryb życia, najczęściej w koloniach, liczących do kilkuset dorosłych osobników. Zamieszkuje norki, które są zamaskowane z zewnątrz daszkiem z pajęczyny.
Pająka tego można spotkać na przełomie sierpnia i września, kiedy samce wędrują w celu znalezienia partnerki. Z racji swego ubarwienia są dobrze widoczne na piaszczystym podłożu. Ich wielkość waha się od 10-12 mm. Samice są brązowe i znacznie większe od samców.
Pająk ten poluje na różne owady, głównie chrząszcze. Pozostałości pokarmu, w postaci chitynowych pancerzyków, często można znaleźć w sieci.
Głównym zagrożeniem dla występowania tego ciekawego pająka, jest zanikanie charakterystycznych dla niego siedlisk. Zarastanie terenów otwartych, powoduje ocienienie podłoża. Zmienia się wówczas szata roślinna oraz zmieniają się warunki wilgotnościowe takiego siedliska. Dlatego też, aby utrzymać nieliczne populacje tego pająka, należy przede wszystkim zapewnić mu warunki do rozmnażania, czyli zachować siedliska, na których został stwierdzony.
W PNBT co roku przeszukujemy suche, nasłonecznione wydmy i wrzosowiska, w celu potwierdzenia jego obecności. W 2010 r. wykonana została szczegółowa inwentaryzacja pająków przez dr Janusza Kupryjanowicza. Dzięki czemu potwierdziliśmy stanowisko tego pająka z roku 2007 oraz odkryte zostało drugie, nowe miejsce jego bytowania.
Jest to kolejny gatunek, który zwiększa różnorodność fauny występującej na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Karolina Lubińska
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2168110 Projekt i realizacja: PADO