Parki Narodowe PN NARWIAŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Konkurs "15-lecie Narwiańskiego Parku Narodowego"

Do udziału zaproszono uczniów szkół podstawowych z Białegostoku, Łomży i powiatów najbliższej okolicy Narwiańskiego Parku Narodowego. Trzyosobowe drużyny pracują obecnie nad posterem. Efekty swojej pracy mają nadesłać do końca roku szkolnego.


W drugim etapie każda z drużyn powinna wykonać budkę lęgową dla ptaków. Wszystkie budki zostaną zaprezentowane w drugiej połowie września w Kurowie. Następnie odbędzie się trzeci etap, czyli sprawdzian wiedzy na temat Narwiańskiego Parku Narodowego. Nagrodzone zostaną te drużyny, które we wszystkich etapach zdobyły najwięcej punktów oraz najlepiej wykonane budki i postery. Imprezę zakończy ognisko dla uczestników oraz kibiców drużyn.

Dane statystyczne

Data utworzenia 1 lipca 1996r
Powierzchnia Parku: 7 350 ha
Otulina-15 408 ha
Liczba pracowników: 22
Udział procentowy ekosystemów
- leśne-1,26%
- nieleśne 89,6%,
- wody-9,1%,
Ochrona:
- czynna - 22,34%,
- krajobrazowa – 76,66%
Liczba odwiedzających: 20 000
Długość szlaków:
- wodne-55 km.
- piesze 3 km.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533818 Projekt i realizacja: PADO