Parki Narodowe PN NARWIAŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Dni Ziemi 2011

Prezentacje pod tytułem „Lasy pod specjalnym nadzorem” były bardzo ciekawe. Pokazywały oblicza ekosystemów leśnych w różnych częściach Polski. Te, na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego pokrywają znikomy procent powierzchni. Najczęściej są to olsy, rosnące na terenach podmokłych z dominującą w drzewostanie olszą czarną.

Każdy z parków narodowych przygotował także zadania dla dzieci, tych najmłodszych i tych trochę starszych. Każdy mógł sprawdzić ile wie o polskich parkach narodowych, lasach, czy ogólnie przyrodzie. Na stoisku Narwiańskiego PN certyfikat potwierdzający znajomość tematu można było zdobyć poprzez bezbłędne ułożenie elementów na specjalnych paletach. Najmłodsi zgadywali co jedzą poszczególne zwierzęta, starsi rozpoznawali ptaki. Certyfikat można było zdobyć także rozpoznając odbite w piasku tropy zwierząt. Ci, którzy nie zdecydowali się podjąć wyzwanie mogli dowiedzieć się czegoś o Narwiańskim Parku narodowym lub spróbować słynnych narwiańskich kiszonych ogórków.

Przez cały dzień stoisko Narwiańskiego Parku Narodowego było mocno oblegane. Odwiedziło je tysiące osób. Nieoceniona okazała się tu pomoc wolontariuszy, którzy wspomagali działania pracowników  parku. Tak duże zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Cel, jakim była promocja postaw i zachowań ekologicznych oraz zapoznanie z bogactwem przyrody Polski został osiągnięty.

 

Dane statystyczne

Data utworzenia 1 lipca 1996r
Powierzchnia Parku: 7 350 ha
Otulina-15 408 ha
Liczba pracowników: 22
Udział procentowy ekosystemów
- leśne-1,26%
- nieleśne 89,6%,
- wody-9,1%,
Ochrona:
- czynna - 22,34%,
- krajobrazowa – 76,66%
Liczba odwiedzających: 20 000
Długość szlaków:
- wodne-55 km.
- piesze 3 km.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533860 Projekt i realizacja: PADO