Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN SZLAKI TURYSTYCZNE
Szlak wodny

Drawa uważana jest przez kajakarzy za jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce.
Swoje źródła ma na wysokości 150 m n.p.m. w Dolinie Pięciu Jezior koło Połczyna Zdroju. Płynie przez dwie krainy geograficzne: Pojezierze Drawskie, gdzie przepływa przez liczne jeziora i Równinę Drawską wijąc się wśród pomorskich lasów. Powierzchnia jej dorzecza wynosi prawie 3300 km2. Kończy bieg wpływając do Noteci na wysokości 30 m n.p.m. w okolicy Krzyża Wlkp. Średni spadek Drawy wynosi 0,6‰.


Długość Drawy w granicach Parku wynosi 41 km.

Szlak wodny rzeki Drawy w granicach Parku udostępniony jest od 1 lipca do 15 marca, od godz. 9:00 do 19:00. Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 22 Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2011 r . zmianiające zarzadzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego, maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie na szlaku wodnym rzeki Drawy wynosi: 700 osób, z czego:  na I odcinku w ciągu jednego dnia może przebywać nie więcej niż 350 osób, na II zaś nie więcej niż 350.


Na terenie DPN Drawa ma zmienny charakter; najpierw jest spokojna, następnie przyspiesza bieg, a w bystrym nurcie pojawiają się liczne zwalone drzewa. Kręte koryto wśród łąk i lasów podcina wysokie brzegi piaszczystych skarp. Szybki prąd i kamieniste dno zmieniają się na kolejnych odcinkach szlaku w leniwy nurt i piaszczyste dno porośnięte podwodnymi łąkami.

 

·         Drawno (wypływ z jeziora Dubie) – Przytań Wodna Drawnik – 1 km

·         Przytań Wodna Drawnik – Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie” – 4,6 km

·         Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie – Miejsce biwakowania „Barnimie” – 3,5 km

·         Miejsce biwakowania „Barnimie” – Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – 4,4 km

·         Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop” – Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – 4,4 km

·         Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” – Miejsce biwakowania „ Bogdanka” – 0,4 km

·         Miejsce biwakowania „ Bogdanka” – Miejsce biwakowania „Sitnica” – 7,9 km

·         Miejsce biwakowania „Sitnica” – Miejsce biwakowania „Pstrąg” – 5,9 km

·         Miejsce biwakowania „Pstrąg” – Most niskowodny w Głusku – 3,3 km

·         Most niskowodny w Głusku – Miejsce biwakowania „Kamienna” – 2,5 km

·         Miejsce biwakowania „Kamienna” – ujście rzeki Płocicznej (granica DPN) – 3,2 km

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1567502 Projekt i realizacja: PADO