Parki Narodowe PN WIGIERSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu plastycznego "Lasy dla ludzi-ludzie dla lasu". 
 

Organizatorem konkursu plastycznego "Lasy dla ludzi- ludzie dla lasów" jest Wigierski Park Narodowy.

 I. CEL KONKURSU

Propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego, wzbogacenie wiedzy na temat ekosystemów leśnych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody, odwoływanie do nieprzemijających wartości jakie kształtują szacunek do przyrody i samych siebie.

 II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Uczestnicy konkursu to mieszkańcy województwa podlaskiego w trzech kategoriach wiekowych.

I grupa - wiek przedszkolny i klasy I-II

II grupa - klasy IV-VI

III grupa - gimnazjum

Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek.( grupa wiekowa). Tematem prac plastycznych jest przedstawienie zależności "Lasy dla ludzi-ludzie dla lasów" , która to idea jest myślą przewodnią Międzynarodowego Roku Lasów. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3, nie przyjmujemy prac zbiorowych.

  III. TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace należy przesyłać lub osobiście dostarczyć w terminie do dnia 17 czerwca 2011 roku (włącznie),

na adres organizatora konkursu:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

z dopiskiem: „konkurs plastyczny”.

Komisja konkursowa, złożona z organizatorów konkursu oceni nadesłane prace w dniu 20 czerwca 2011 roku. Przyzna miejsca i nagrody w każdej kategorii wiekowej. Zostanie przyznanych również 6 wyróżnień po 2 w każdej kategorii wiekowej.

  IV. NAGRODY

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 czerwca 2011 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego; Krzywe 82 o godzinie 10.00. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym siedziby organizatora konkursu. Znajdą się również na okładce czasopisma dla dzieci i młodzieży „Wigierek” wydawanego przez Wigierski Park Narodowy, w dziale „Piórem i pędzlem”(nakład 2000 egzemplarzy+ strona internetowa www.wigry.win.pl.

  V. DODATKOWE INFORMACJE

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego, w wydawnictwach własnych, wystawach i materiałach promocyjnych konkursu. Informacje o konkursie dostępne również na stronie internetowej www.wigry.win.pl oraz zaprzyjaźnionych portalach informacyjnych, lokalnej prasie. Nadesłanych na konkurs prac organizator nie zwraca. Werdykt jury jest ostateczny.

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 15085,49ha
Pracownicy
Park - 66
Gospodarstwo Pomocnicze - 22
Odwiedzający – ok. 100 tys.
Szlaki turystyczne – 245 km
Jeziora – 42
Tereny leśne – 62% pow. Parku
Wody - 18% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533841 Projekt i realizacja: PADO