Parki Narodowe PN BIAŁOWIESKI PN SZLAKI TURYSTYCZNE
Zwiedzanie Obrębu Ochronnego Orłówka

Rosnący tu las powstał bez ingerencji człowieka. Mamy rzadką okazję zobaczenia w nim całego cyklu życiowego drzewa: od siewki, po spróchniałe, obumierające drzewa kończące już swoje życie. Szczególną uwagę przykuwają złomy, wywroty i uschnięte drzewa. Ich ogromna ilość zaskakuje prawie każdego, kto po raz pierwszy znalazł się w tym miejscu. Jednak to właśnie
z tego pozornego nieporządku bierze swoje źródło unikalność, olbrzymia wartość, niewyobrażalne bogactwo i różnorodność występujących tutaj form życia.

Udając się na zwiedzanie tej części Parku możemy liczyć na spotkanie gatunków typowych dla lasu naturalnego, np. ptaków: dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, muchołówki białoszyjej czy sóweczki. Dla wielu gatunków stare drzewostany z dużą ilością rozkładającego się drewna są jedynym środowiskiem życia.

Zwiedzanie Obrębu Ochronnego Orłówka (części będącej obszarem ochrony ścisłej)
możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem licencjonowanym przez Białowieski Park Narodowy. Odbywa się ono pieszo, w grupach do 20 osób, po ustalonych, lecz nie oznakowanych trasach. W ograniczonym zakresie można uzyskać zezwolenie na przejazd pojazdem konnym lub rowerem. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej mogą zwiedzać ten obszar poczynając od 5 klasy szkoły podstawowej. Dla ogółu zwiedzających udostępnia się trasę o długości 4 km, częściowo przebiegającą po kładce. Trasy dłuższe (do 22 km) są dostępne dla grup specjalistycznych, każdorazowo po uzyskaniu zgody Dyrekcji Parku.

Obręb Ochronny Orłówka położony jest w odległości ok. 1 km na północ od Parku Pałacowego. Turyści odwiedzający ten teren mają obowiązek nabycia biletów wstępu w jednym z punktów sprzedaży BPN. Przewodnictwem po obiektach Białowieskiego Parku Narodowego zajmują się biura turystyczne.
 

Marek Świć
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

 

 

Dane statystyczne

Powierzchnia: 10517,3 ha
Tereny leśne: 94,8% powierzchni parku
Pracownicy: 111 osób
Szlaki turystyczne: 44 km
Księgozbiór: 11 810 pozycji

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533859 Projekt i realizacja: PADO