Parki Narodowe PN BIAŁOWIESKI PN SZLAKI TURYSTYCZNE
Szlaki turystyczne w Obrębie Ochronnym Hwoźna

Wybierając się na wędrówkę po Obrębie Ochronnym Hwoźna warto wiedzieć, że jest on oddalony o około 6 kilometrów od Białowieży i około 5 kilometrów od Narewki. Prowadzą do niego trzy drogi:
- od strony Narewki – dojście lub dojazd drogą z kierunku Białowieży (tzw. Droga Narewkowska), a później Drogą Murańską (Kosą) do składnicy przed Kosym Mostem, gdzie znajduje się miejsce parkingowe i tablica informacyjna;
- od strony osady Zamosze (1 km od wsi Masiewo), gdzie znajduje się miejsce parkingowe i tablica informacyjna; na skraju osady Zamosze jest również miejsce ogniskowe;
- od strony wsi Masiewo I (na końcu drogi powiatowej), gdzie znajduje się miejsce parkingowe, wiata turystyczna i tablica informacyjna BPN.

Zielony szlak, zwany „Wilczym Szlakiem”, bierze początek na skraju osady Zamosze, 1 km od wsi Masiewo (dojście ze wsi Masiewo I czerwonym szlakiem). Przecina on cały teren Obrębu Ochronnego Hwoźna aż do Kosego Mostu. Ma 11,5 km długości.
Wędrując tym szlakiem napotykamy leśną kolejkę wąskotorową oraz składnice, gdzie dawniej składowano drewno. Kolejkę wybudowali Niemcy w czasie I wojny światowej. Przy szlaku napotkamy pomnik przyrody – głaz narzutowy, a w Uroczysku Wilczy Szlak kładkę edukacyjną pn. „Co w lesie piszczy?”, prowadzącą przez ols.

Czerwony szlak, zwany „Szlakiem wokół Uroczyska Głuszec” rozpoczyna się we wsi Masiewo I, prowadzi wokół Uroczyska Głuszec, ukazując ciekawy fragment Obrębu. Długość szlaku wynosi 5,5 km. Przy szlaku w Uroczysku Czoło znajduje się stary cmentarz ewangelicki pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, ślady mielerza do wypalania węgla drzewnego i mini skansen leśnej kolejki wąskotorowej.

W uroczysku tym występują stare fragmenty Puszczy – bory sosnowo-świerkowe z licznymi polankami i torfowiskami. Ze względu na walory przyrodnicze teren ten objęto ochroną już w 1979 roku tworząc częściowy rezerwat przyrody. Był on ostatnią ostoją głuszca w polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Czarny szlak, zwany „Carską Tropiną” rozpoczyna się na składnicy przed Kosym Mostem. Długość szlaku wynosi 4 km. Prowadzi on wzdłuż doliny rzeki Narewka, starą drogą usypaną jeszcze za czasów carskich – stąd jego nazwa. Ukazuje jeden z ciekawszych zakątków Obrębu Ochronnego Hwoźna. Pierwszy odcinek szlaku kończy się przy wieży widokowej z pięknym widokiem na dolinę rzeki Narewka. Dalej prowadzi przez dobrze zachowane zbiorowiska leśne: grąd i ols. Na szlaku w wielu miejscach poruszamy się po kładkach. Jednym z ciekawych miejsc jest punkt widokowy nawiązujący architekturą do tradycyjnych brogów.

Poruszając się szlakami Obrębu Ochronnego Hwoźna możemy spotkać wiele różnych gatunków zwierząt. Przy odrobinie szczęścia można tu zobaczyć żubry czy wilki.
 

Marek Świć
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

 

 

Dane statystyczne

Powierzchnia: 10517,3 ha
Tereny leśne: 94,8% powierzchni parku
Pracownicy: 111 osób
Szlaki turystyczne: 44 km
Księgozbiór: 11 810 pozycji

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1593410 Projekt i realizacja: PADO