Parki Narodowe PN MAGURSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Akcja Żaba 2011 rozpoczęta

22 marca 2011 roku Magurski Park Narodowy wraz z Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie rozpoczął akcję czynnej ochrony płazów w czasie ich wiosennych migracji do miejsc rozrodu. Jest ona prowadzona na odcinku około 600 m pomiędzy Kątami a Nowym Żmigrodem, w pobliżu tzw. Małego Lasku. Tegoroczna akcja jest już siódmą z kolei, a jej ideą jest ratowanie płazów, które jeszcze do niedawna w dużej ilości ginęły pod kołami samochodów na tym odcinku drogi.

W dniach 22 i 23 marca uczniowie ZS pod opieką pracownika Parku oraz nauczyciela ustawili specjalne bariery w postaci siatki, które będą zapobiegały wychodzeniu płazów na jezdnię. W pobliżu siatki od strony rowu wkopali wiaderka spełniające rolę pułapek, do których będą wpadać migrujące płazy.

Przez najbliższe tygodnie uczniowie codziennie będą przenosić te zwierzęta w pobliże miejsca rozrodu. Prosimy zatem o ostrożną jazdę na tym odcinku drogi.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1593391 Projekt i realizacja: PADO