Parki Narodowe PN MAGURSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Warsztaty"W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"

W dniu 16 listopada 2010 roku w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum w Krempnej odbyły się warsztaty Pt. W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez Magurski PN oraz Fundację Wspieranie Inicjatyw Ekologicznych. Uczestniczyło w nich 20 osób, wśród których byli nauczyciele z okolicznych szkół oraz pracownicy OEM. Celem warsztatów było lepsze zapoznanie się z problematyką dotyczącą wilków, bobrów i wydr oraz wyjaśnienie przyczyn konfliktów wynikających z bliskiego sąsiedztwa człowieka z tymi gatunkami. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał interesujący pakiet edukacyjny, który może wykorzystać w swojej pracy z młodzieżą.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533867 Projekt i realizacja: PADO