Parki Narodowe PN MAGURSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Konkurs "Przyrodnik na medal"

W dniu 22 września 2010 roku Magurski Park Narodowy po raz pierwszy zorganizował dla szkół gimnazjalnych konkurs wiedzy przyrodniczej połączony ze sprawdzeniem umiejętności poruszania się w terenie. Konkurs miał charakter turnieju zorganizowanego na ścieżce przyrodniczej Kiczera im. prof. J. Rafińskiego. Na poszczególnych punktach ścieżki sprawdzana była znajomość zagadnień z zakresu: biologii, przyrody, ekologii, ochrony środowiska, geografii, historii i kultury regionu, a także z zagadnień dotyczących Magurskiego Parku Narodowego oraz orientacji w terenie.

Image
W oczekiwaniu na start

Do konkursu zgłosiło się sześć drużyn. Zadaniem każdej było jak najszybsze pokonanie dystansu ok. 2,5 km i wykonywanie zadań na poszczególnych punktach trasy.

Laureatami Konkursu zostały drużyny reprezentujące następujące szkoły:
I miejsce – Zespół Szkół Publicznych – Gimnazjum w Jaśliskach
II miejsce – Gimnazjum w Tylawie
III miejsce – Zespół Szkół w Krempnej

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej fotorelacja z przebiegu konkursu

Image
Wejście na punkt widokowy

Image
Rozwiązywanie zadania związanego z wyznaczaniem kierunków świata

Image
Jakie zwierzę może korzystać z oczka wodnego...?

Image
Czasem trzeba się dobrze zastanowić...

Image
Oczko wodne samo podpowiada odpowiedzi

Image
Trzeba szybko zdążyć na następny punkt! Tylko czy biegniemy w dobrym kierunku?

Image
Zgrany zespół to podstawa!

Image
Jaka to skała?

Image
Wręczenie nagród zwycięzcom - gimnazjalistom z Jaślisk 

Image
Uczestnicy razem z organizatorami konkursu

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533794 Projekt i realizacja: PADO