Spotkanie z niedźwiedziem

W środę 18 sierpnia 2010r. na terenie Magurskiego Parku Narodowego doszło do nieoczekiwanego spotkania grzybiarza z niedźwiedziem brunatnym. Mieszkaniec Jasła, który wczesnym rankiem wybrał się na grzybobranie usłyszał w pobliżu dziwne odgłosy. Zaciekawiony udał się w kierunku, z którego dochodziły dźwięki - wtedy okazało się że wydaje je niedźwiedź. Po kilkusekundowym zaskoczeniu z obu stron, grzybiarz powoli wycofał się w kierunku drogi publicznej.

Po oględzinach miejsca zdarzenia przez pracowników MPN stwierdzono na podstawie tropów, że niedźwiedź był dorosłym osobnikiem. Od kilku dni na terenie MPN obserwowana jest zwiększona aktywność tych drapieżników. Przyczyną tego może być kończąca się właśnie ruja lub intensywne żerowanie związane z gromadzeniem zasobów tłuszczu przed okresem snu zimowego.

Dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w Parku.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1593377 Projekt i realizacja: PADO