Parki Narodowe PN MAGURSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Wystawa „Podkowiec mały”

Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum MPN w Krempnej zaprasza do zwiedzania kolejnej ekspozycji fotograficznej. Tematem wystawy jest jeden z zagrożonych gatunków nietoperzy – podkowiec mały Rhinolophus hipposideros. Ukazuje ona nie tylko nietoperze w ich naturalnym środowisku, ale również działania prowadzone w ramach ochrony tego gatunku.
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od roku 1996 prowadzi program ochrony podkowca małego. Pomysłodawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Rafał Szkudlarek, przedstawiany na jednej z fotografii. W ramach Programu we wszystkich znanych stanowiskach kolonii rozrodczych instalowane są tabliczki z zaleceniami ochronnymi oraz z oznaczeniami miejsc wlotowych do budynków, z których mogą korzystać podkowce. Niektóre gatunki nietoperzy potrafią się czołgać i przeciskać przez szczeliny pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu, natomiast podkowiec mały potrzebuje otworu o wymiarach co najmniej 12 x 12 cm. Obecność stałego wlotu jest więc czynnikiem bezwzględnie warunkującym byt tego gatunku.
W okresie jesienno – zimowym prowadzone są również bezpieczne dla nietoperzy prace remontowe dachów. Nietoperze potrzebują również ochrony wokół budynków w postaci drzew i krzewów, między którymi mogą niezauważalnie dla drapieżników przedostać się na żerowisko. Dodatkowo ciągi roślin służą im jako punkty orientacyjne.

Wymagania siedliskowe podkowca małego w dużym stopniu pokrywają się z wymaganiami innych zagrożonych gatunków nietoperzy, jak nocek duży Myotis myotis i nocek orzęsiony M. emarginatus. Obecnie około 20% znanych stanowisk kolonii rozrodczych podkowca w Polsce użytkuje swoje kryjówki wraz z jednym z tych gatunków. Ponieważ działania mające na celu ochroną podkowca małego przyczyniają się do polepszenia warunków życia innych nietoperzy, może on być uważany za gatunek tarczowy. Hibernujące nietoperze są wrażliwe na niepokoje. Każde przebudzenie oznacza ogromny wydatek energetyczny i poważnie zmniejsza jego szansę na przeżycie zimy. W tym okresie należy unikać niepotrzebnego niepokojenia nietoperzy. Sama nasza obecność w pomieszczeniu podnosi nieznacznie panującą w nim temperaturę i może spowodować wybudzenie się tych ssaków.

Zdjęcia eksponowane w ramach wystawy nie tylko dokumentują działania prowadzone przez PTPP „pro Natura” w ramach programu ochrony podkowca małego, ale również pozwalają na przyjrzenie się z bliska samym nietoperzom. Wystawa będzie prezentowana od 5 lipca do 31 sierpnia 2010r. w godzinach pracy Ośrodka. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533837 Projekt i realizacja: PADO