Sępy płowe w MPN

Podczas wczorajszych (poniedziałek, 31 maja 2010) ćwiczeń terenowych w południowej części Parku studenci Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonali nietypowej obserwacji. Na jednym ze świerków odpoczywały 3 sępy płowe Gyps fulvus. W Polsce corocznie zdarzają się pojedyncze obserwacje tych ptaków, ale trzy osobniki jednocześnie to wielka rzadkość.

Sępy wykorzystując prądy powietrza zaleciały na teren Magurskiego PN prawdopodobnie z południowej Europy. Zaskoczyła je pogoda – trwające od kilku dni opady deszczu spowodowały „przymusowy postój” sępów w Parku. Mamy nadzieję, że pogoda szybko poprawi się na tyle, że nietypowi goście będą mogli spokojnie wrócić na swoje rodzime tereny.

Dziękujemy dr Andrzejowi Bobcowi i jego studentom za tą ciekawą informację.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533862 Projekt i realizacja: PADO