Parki Narodowe PN GORCZAŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

Stała, bezpłatna oferta edukacyjna GPN jest skierowana do uczniów i nauczycieli szkół położonych w otulinie Parku.

Zorganizowane grupy szkolne spoza otuliny oraz grupy odwiedzających Park turystów mogą uczestniczyć w zajęciach odpłatnie:
- zajęcia stacjonarne - 70 zł za 1 godzinę zajęć
                                       - 35 zł za 30 minut zajęć
W przypadku zajęć stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów np. plastycznych, wprowadza się dodatkową opłatę dla każdego uczestnika zajęć w wysokości 2 zł.

zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych i szlakach turystycznych - 40 zł za 1 godzinę zajęć (liczba osób w grupie nie może przekraczać 30 osób)

1. Zajęcia stacjonarne dla uczniów odbywają się w sali audiowizualnej GPN (z wykorzystaniem przezroczy, filmów video, prezentacji komputerowych) w oparciu o 6 tematów:
• Gorczański Park Narodowy – zasady działania parku narodowego, znaczenie, cele i zadania.
• Gorczańskie polany – ich historia, teraźniejszość i przyszłość.
• Drzewostany GPN.
• Flora i fauna GPN.
• Walory krajobrazowe i kulturowe Gorców.
• Ochrona przyrody w Polsce.

2. Zajęcia edukacyjne dla klas młodszych szkoły podstawowej w oparciu o program edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę aby ona pokochała nas”
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.czymskorupka.pl
Tematy zajęć:
• Zioła i chwasty – leki z zielonej apteki.
• Witamy wiosnę razem z mieszkańcami lasu.
• Wiosenne koncerty. Uczymy się słuchać i rozumieć głosy ptaków
• Mały świat pod naszymi stopami. Pochylamy się by go poznać.
• Po co Pan Bóg stworzył kwiaty.
• Na kolorowym dywanie, czyli spotkanie z mieszkańcami łąki.
• Kumkająca straż naszych łąk, czyli jak polubić żaby.
• Poznajemy mieszkańców naszych rzek.

3. Zajęcia dla grup zainteresowanych (stacjonarne i terenowe w oparciu o salę edukacyjną i park podworski w Porębie Wielkiej):
• Obserwacja i rozpoznawanie ptaków (głosy i gniazda wybranych gatunków) – kwiecień, maj
• Kwiaty i owady – świat widziany przez lupę – maj, czerwiec
• W poszukiwaniu kwiatu paproci.
•  Orkanowe Gorce (praca z utworami Orkana i mapą).

4. Zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych. Ścieżki prowadzą przez tereny reprezentatywne dla GPN i są poświęcone zagadnieniom przyrodniczym, historycznym i kulturowym terenu Parku oraz całego regionu. Trasy ścieżek oraz punkty przystankowe są oznakowane w terenie, wyposażone w tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. Do każdej ścieżki wydano przewodnik z barwnymi fotografiami:
• Dolina potoku Turbacz
• Na Turbaczyk
• Wokół doliny Poręby
• Park podworski hr. Wodzickich. Góra Chabówka.
• Dolina Gorcowego Potoku.
• Dolina Kamienicy
• Z Łopusznej na Janówki
• Dolina potoku Jaszcze
• Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką

5. Zajęcia terenowe na szlakach turystycznych prowadzone są w oparciu o 4 tematy:
• Krajobraz górski na przykładzie Gorców.
• Poznawanie gatunków rzadkich, chronionych i typowych dla Gorców w ich naturalnym środowisku.
• Osadnictwo w Gorcach i jego wpływ na krajobraz.
• Lasy gorczańskie i ich funkcje środowiskotwórcze.
 6. Warsztaty dla nauczycieli 1-2 października 2010 r.
• Temat: „Przygody na ścieżkach przyrody. Oferta terenowej bazy edukacyjnej Gajówka Mikołaja w Łopusznej.”

7. Warsztaty dla nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej 21-22.05.2010 r.
Przeznaczone dla nauczycieli chcących realizować pogram edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę aby ona pokochała nas”. Po ukończeniu warsztatów nauczyciel otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych.
Na zamówienie – w okresie : maj, czerwiec oraz wrzesień, październik; termin należy uzgodnić z miesięcznym wyprzedzeniem.

8. Wystawy organizowane w dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej w 2010 roku:
•  „Trubadurzy wiosennej pieśni”. Wystawa podsumowująca projekt dot. aktywnej ochrony kuraków w Karpatach Zachodnich (styczeń),
•  „Nasze pasje”. Wystawa prac plastycznych członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (luty),
•  „Krajobraz górski”. Wystawa fotograficzna prac nagrodzonych w XIX  Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda (marzec – kwiecień),
•  „Ptaki GPN” wystawa fotograficzna (maj –  15 czerwiec),
•  wystawa prac plastycznych uczniów szkół z Gminy Niedźwiedź (18 czerwiec – sierpień)
•  „Gorce z lotu ptaka”. Wystawa fotograficzna (wrzesień – październik),
•  „Skandynawia. Od Islandii po Rosję”. Wystawa fotograficzna Marka Majerczaka (listopad – grudzień).
Wystawy oglądać można w dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 590 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Informacji w zakresie oferty edukacyjnej udziela  Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku
tel. 18 33 17 207 wew. 36 lub 41.
Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1.01. 1981 r.
Powierzchnia ogólna: 7029,85 ha
Powierzchnia form ochrony:
- ścisła – 3 611,07 ha
- czynna – 2 882,51 ha
- krajobrazowa – 536,27 ha
Powierzchnia otuliny – 16 647 ha
Długość szlaków turystycznych:
- piesze – 66 km,
- spacerowe – 40 km,
- rowerowe – 58 km,
- konne – 60 km
Liczba ścieżek edukacyjnych – 10
Liczba odwiedzających GPN – 60 000
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732091 Projekt i realizacja: PADO