Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Czerwony Kapturek kontra wilk

Najmilszym wspomnieniem z dzieciństwa są bajki czytane przez rodziców. Jedną z pierwszych, jaką poznajemy jest bajka o Czerwonym Kapturku francuskiego pisarza Charlesa Perrault. To już wtedy rodzi się w nas strach przed wilkiem a niekiedy nawet nienawiść. Znane jest wszystkim powiedzenie Dobry wilk to martwy wilk. Ale czy na pewno? Czy zwierzę to zasługuje na śmierć? Nie! Przekonał nas o tym prof. dr hab. Andrzej Bereszyński z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad sto osób wysłuchało w miniony czwartek (tj. 6 maja br.) wykładu profesora pt.: „Wilk”. Odbył się on w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach w ramach „Czwartkowych spotkań z przyrodą”. Wilk jest największą ofiarą mitów, przesądów i ludzkich zabobonów, za które musiał zapłacić cenę największą, jaką jest cena życia. To wina ludzi, że obecnie jest go tak mało. W Polsce żyje ich tylko około 600, to mniej niż żubrów (prawie ok. 1000). Mimo to, to właśnie żubr uznawany jest za gatunek bardziej narażony na wyginiecie. Może powinniśmy również poświecić tyle samo uwagi wilkowi. Zweryfikować nasze przesady i polubić go. Jak przekonywał nas profesor Bereszyński to właśnie na Polsce spoczywa szczególna odpowiedzialność za ochronę wilka w Europie Środkowej. Ze względu na swe położenie geograficzne Polska jest łącznikiem między obszarami leśnymi wschodniej Europy (gdzie występują zwarte i liczne populacje), a kompleksami leśnymi Europy Zachodniej. Niestety wilk ciągle jest zabijany. W samej tylko Rosji rocznie unicestwia się ponad 10 tys. wilków, a na Ukrainie zabijanie wilków leży w ramach obowiązków służbowych pracowników gospodarstw łowieckich. Chrońmy wilka! Ocalmy go od zagłady nim będzie za późno!

„Stosunek wilka do człowieka jest taki,jakie jest odniesienie tego człowieka do innych ludzi,zwierząt i całego otaczającego go świata”.

Michał Siemianycz
Podróże zawieszone w czasie”


Beata Grabowska
Park Narodowy „Bory Tucholskie”

 
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174965 Projekt i realizacja: PADO