Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Posłuchaj o wilku

W niektórych kulturach wilk uosabia zło. W innych jest symbolem siły i niezależności. Chrześcijanie od wieków utożsamiali go z diabłem. A jak jest obecnie? Kim jest dla nas wilk? Dlaczego tak ważne jest, abyśmy dołożyli wszelkich starań, aby ochronić jego populację. Tego będzie można dowiedzieć się z wykładu pt.: „Wilk”, który odbędzie się 6 maja br. o godz. 18.00, w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mieszczącej się w Charzykowach przy ulicy Długiej 33. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Bereszyński. Dzięki jego pracom w 1998 roku umieszczono wilka na liście zwierząt chronionych prawem. To będzie ostatni wykład przed wakacjami z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą, jakie odbywają się w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie przybycia do dnia 4 maja br. tel./fax 52 3988397 Ilość miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!

Beata Grabowska
Park Narodowy „Bory Tucholskie”


Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński jest pracownikiem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 1971 asystent w Instytucie Zoologii Stosowanej  Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 1976 doktorat w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 1988 doktor habilitowany nauk rolniczych, 1993 stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.
Działalność naukowa i dydaktyczna ukierunkowana na ochronę rzadkich i ginących gatunków zwierząt, głównie ptaków i ssaków. W latach 1968-86 prowadził badania występowania dropia w Polsce. Od 1974 uczestniczy w ochronie i restytucji bobra europejskiego. Lata 90-te ochrona wilka w Polsce. W 1998 roku dzięki jego pracom, umieszczenie wilka (Canis lupus) na liście zwierząt chronionych prawem, od 1996 w Stobnicy prowadzi hodowlę wilków, która zmierza do utworzenia pierwszego w Polsce i całej Europie Środkowej "Wilczego Parku". Prowadzi także hodowlę konika polskiego w typie tarpana leśnego i badania restytucji żubra (Bison bonasus) w Polsce Zachodniej.
Profesor A. Bereszyński jest twórcą „Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim” objętego ochroną w ramach programu NATURA 2000. Stacja Doświadczalna w Stobnicy, którą w latach 1994 - 2009 kieruje, znana jest w kraju i zagranicą. Pełni ona istotną rolę w strategii ochrony przyrody i restytucji ginących gatunków zwierząt w Polsce i stanowi istotny element edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Prof. A. Bereszyński wypromował 9 doktorów i jest promotorem 3 dalszych rozpraw doktorskich. Jest cenionym nauczycielem akademickim. Autor wielu publikacji, w tym prac twórczych i naukowych, m.in. "Drop, Otis tarda Linnaeus, 1758 w Polsce i jego ochrona"  Wyd. AR w Poznaniu (2000), "Wilk, Canis lupus Linnaeus, 1758 w Polsce i jego ochrona" Wyd. AR w Poznaniu (1998, 2000), książka otrzymała nagrodę "Kryształowego pióra", uznana za jedną z 12 najlepszych książek roku 1998.

Działacz Ligi Ochrony Przyrody Odznaczony  m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000). Od 2009 r. Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komisja Parków Narodowych i Rezerwatów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego, ówcześnie też Rada Naukowa Parku Narodowego "Bory Tucholskie"; Biegły Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie Ochrony Fauny.

 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175018 Projekt i realizacja: PADO