Parki Narodowe PN PN UJŚCIE WARTY NAJNOWSZE INFORMACJE
Wiosna króluje już na łąkach oraz na rozlewiskach Warty i Postomii

Wiosna króluje już na łąkach oraz na rozlewiskach Warty i Postomii, co widać zarówno w świecie roślin jak i zwierząt. Na żółto kwitną pierwsze kaczeńce, ziarnopłony, zawilce żółte i złocie, białe zawilce gajowe oraz niebieskie cebulice. Drzewa zazieleniły się od młodych listków.

Z zimowych kryjówek wypełzły już zaskrońce i wygrzewają się w promieniach wiosennego słońca. Swoje gody skończyły już żaby moczarowe i ropuchy szare, niedługo po wodzie będzie się niósł rechot żab zielonych i ciche kumkanie kumaków nizinnych.

Największe poruszenie widać oczywiście wśród ptaków. Pojawia się coraz więcej małych wędrowców powracających z południowych zimowisk.

W pierwszych dniach kwietnia przyleciały jaskółki dymówki i zaczęły zajmować swoje coroczne miejsca gniazdowe.

Spacerując w terenie można usłyszeć coraz więcej wiosennych piosenek ptaków wróblowych. Śpiewają pierwiosnki i piecuszki, pokrzewki (kapturka oraz piegża). W trzcinowiskach na polderze północnym można usłyszeć monotonny śpiew brzęczki czy piosenki podróżniczków - słowików o niebieskim „śliniaku”. Nad łąkami intensywnie tokują kszyki, czajki i krwawodzioby, nieśmiało odzywają się pierwsze kropiatki.

Gęgawy nadal wysiadują i już niedługo można spodziewać się pierwszych rodzin z pisklętami. Do lęgów powoli szykują się perkozy, kaczki i mewy. Perkozy rdzawoszyje i dwuczube tokują na rozlewiskach, również zauszniki i mewy śmieszki przymierzają się do budowy gniazd. Pojawiły się też pierwsze rybitwy rzeczne i przelotne rybitwy wielkodziobe.

Z Wału Wschodniego i na Górkach koło Przyborowa można obserwować spóźnialskie gęsi zbożowe i białoczelne, wśród nich bardziej spostrzegawczy wypatrzą bernikle białolice. W drodze na lęgowiska na północy zatrzymały się też bataliony, których samce przybrały już godowe szaty.

 Poziom wody w Parku jest nadal wysoki i większość ścieżek w południowej części („Mokradła”, „Ptasim Szlakiem” na. Betonce) jest wciąż niedostępna.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 2001
Powierzchnia: 8074,00 ha
Obwody ochronne:
- Chyrzyno 2104 ha (26,07%)
- Słońsk  2765 ha (34,25 %)
- Polder Północny 3205,00 ha (39,70%)
Otulina: 10453,99 ha
Liczba pracowników: 21
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 80,42 ha (1%)
- nieleśne 6258,03 ha (80%)
- wodne 313,74 ha (4%)
Ochrona:
- ścisła: 681,9 ha (8,45%)
- czynna 4015,4 ha (49,73%)
- krajobrazowa 3376,0 ha (41,81%)
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533807 Projekt i realizacja: PADO