Parki Narodowe PN NARWIAŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Narwiańska Wiosna 2010

Narwiański Park Narodowy już po raz trzeci organizuje imprezę edukacyjną dla dzieci pt. Narwiańska Wiosna. W bieżącym roku przebiega ona pod hasłem „Ssaki Doliny Narwi” i jest adresowana do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 29 szkół z powiatów białostockiego, wysokomazowieckiego i miasta Białystok.

Konkurs składa się z 3 etapów:
I – wykonanie albumu na temat ssaków, Każda z drużyn ma za zadanie wykonanie albumu zawierającego własnoręcznie wykonane przez dzieci rysunki wybranych gatunków ssaków występujących na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z podpisami oraz wybranymi informacjami i ciekawostkami na ich temat.

II – wykonanie pracy plastycznej, „Ssaki doliny Narwi” – format A3,

III – impreza  finałowa, który odbędzie się w Kurowie 20 maja 2010. Uczestnicy zdobywać będą punkty za:
• najlepiej wykonany strój przedstawiający jedno ze zwierząt spotykanych w Narwiańskim Parku Narodowym (ssaki)
• konkurs finałowy, który będzie miał  formę podchodów na terenie parku przydworskiego. Uczniowie na poszczególnych punktach kontrolnych będą musieli odpowiadać na pytania lub wykonywać proste zadania dotyczące tematyki konkursu
 

Zakończono ocenę prac, które wpłynęły na I etap konkursu. Otrzymaliśmy 48 albumów, komisja zdecydowała, że do kolejnych etapów zakwalifikowane zostały wszystkie drużyny.

Projekt „Narwiańska Wiosna 2010 – Ssaki Doliny Narwi” otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl, które zostanie przeznaczone na zakup nagród dla finalistów oraz druk wydawnictw dotyczących ssaków Narwiańskiego Parku Narodowego.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia 1 lipca 1996r
Powierzchnia Parku: 7 350 ha
Otulina-15 408 ha
Liczba pracowników: 22
Udział procentowy ekosystemów
- leśne-1,26%
- nieleśne 89,6%,
- wody-9,1%,
Ochrona:
- czynna - 22,34%,
- krajobrazowa – 76,66%
Liczba odwiedzających: 20 000
Długość szlaków:
- wodne-55 km.
- piesze 3 km.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533790 Projekt i realizacja: PADO