Nowe gatunki w Magurskim Parku Narodowym

W roku 2009 Magurski Park Narodowy wzbogacił się o kilka nowych gatunków.
Odnaleziono pięć nowych taksonów roślin objętych ochronną ścisłą. Są to m.in. trzy storczyki kruszczyk siny Epipatctis purpurata, ozorka zielona Coeloglossum viride i żłobik koralowaty Corallorhiza trifida. Dołączenie tych trzech nowych gatunków do ogólnej liczby storczyków Orchidaceae w MPN zwiększa ilość taksonów do 21.

Kolejnymi roślinami są podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum - gatunek o najwyższym dotychczas stopniu zagrożenia w MPN, w Karpatach krytycznie zagrożony CR, a w Polsce uznawany za wymierający i krytycznie zagrożony E (wg Czerwonej Księgi Karpat Polskich 2008), a także gatunek pasożytniczy zaraza żółta Orobanche flava związany z ziołoroślami nadrzecznymi.

Spośród motyli dziennych ponownie po 50 latach udało się stwierdzić w 2 miejscach pazia żeglarza Iphiclides podalirius. Odnaleziono również 4 obszary występowania wcześniej nie notowanego w MPN modraszka ariona Maculinea arion, stanowisko modraszka telejusa Maculinea telejus oraz dwukrotnie stwierdzono dostojkę daphne Brenthis daphne - gatunek rzadko obserwowany w Beskidzie Niskiem. Stwierdzono również nowy gatunek motyla nocnego niedźwiedziówkę purpurę Rhyparia purpurata, gatunek spotykany raczej na niżu.

Do listy gatunków ptaków stwierdzonych w MPN w 2009 roku doszły 3 gatunki. W trakcie letniego monitoringu ptaków szponiastych stwierdzono przelatującą żołnę Merops apiaster. Kolejne gatunki zaobserwowano w czasie jesiennej migracji. Są to jaskółka brzegówka Riparia riparia oraz świstun Anas penelope widziany na zalewie w Krempnej. Po rewizji listy gatunków, awifauna Magurskiego Parku Narodowego liczy obecnie 165 gatunków (obejmuje lęgowe, przelotne i zalatujące).

 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533803 Projekt i realizacja: PADO