Parki Narodowe PN MAGURSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum MPN mieści sie w Krempnej. Dysponuje on salą ekspozycyjną, przyrodniczą oraz konferencyjną a także czytelnią oraz wystawami stałymi i czasowymi. W Ośrodku główną atrakcją jest sala ekspozycyjna z trzydziestominutowym spektaklem przyrodniczym obrazującym historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. W trakcie zwiedzania widz zobaczy cztery dioramy prezentujące cztery fragmenty wybranych typów siedlisk znajdujących się na terenie MPN. Odgłosy przyrody i gra świateł stwarzają niepowtarzalną atmosferę, a w połączeniu z bliskością oglądanej wystawy stwarza wrażenie przebywania w samym Parku.

W Ośrodku przeprowadzane są zajęcia dla grup zorganizowanych - zarówno w formie prelekcji jak i warsztatów. Lista tematów znajduje się poniżej. Po uzgodnieniu z pracownikiem OEM istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć także na inny temat. Ponadto Ośrodek dysponuje salą konferencyjną, czytelnią oraz miejscem dla wystaw.
Realizowane tematy:
- Ogólne informacje o MPN
- MPN w obiektywie
- Ochrona przyrody w Polsce i na świecie
- Geografia MPN
- Turystyka w MPN
- Dziedzictwo kulturowe Beskidu Niskiego
- Flora MPN
- Las porą wiosenną
- Fauna MPN
- Ślady obecności zwierząt w terenie
- Płazy i gady MPN
- Ptaki MPN
- Życie w oczku wodnym
- Podstawowe pojęcie ekologiczne
- Ochrona środowiska na codzień
- Warunki hydrologiczne MPN
 
Zapraszamy także na ścieżki przyrodnicze położone na terenie MPN:
- Kiczera im prof. Jana Rabińskiego – Na jedenastu przystankach, które położone są na 2,5 kilometrowej ścieżce, zobaczyć można różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku. Jest to ścieżka interdyscyplinarna, w trakcie jej przejścia poruszane są zagadnienia ogólnoprzyrodnicze oraz dotyczące funkcjonowania Parku. Łagodny przebieg stoków, po których biegnie trasa sprawia, że jest ona przyjazna dla różnych piechurów. Na ostatnim przystanku przygotowane jest miejsce ogniskowe.

- Hałbów – Ścieżka zaczyna się przy Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej i prowadzi na Przełęcz Hałbowską. Długość jej wynosi 3,5 km i w większości prowadzi przez tereny leśne. Na trasie ścieżki wyznaczono 9 przystanków, na których można się zapoznać z przyrodą Parku oraz niektórymi działaniami ochroniarskimi. Ścieżka wpisuje się w fragment żółtego szlaku, który na Przełęczy Hałbów łączy się z czerwonym szlakiem turystycznym.

 

 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01 01 1995 r.
Powierzchnia: 19 439 ha
Obręb Ochronny (stan na 01.01.2000r.)
1. Krempna:
- Baranie 1663,90 ha
- Grab 1649,74 ha
- Huta Krempska 1044,21 ha
- Polany 1666,89 ha
- Rozstajne 1878,36 ha
- Żydowskie 1675,01 ha
2. Nowy Żmigród:
- Cieklin 1767,27 ha
- Jaworze 1526,33 ha
- Kamień 1431,95 ha
- Kąty 1194,92 ha
- Pielgrzymka 1687,85 ha
- Świątkowa 2176,62 ha
Otulina: 22 969 ha
Liczba pracowników MPN: 58
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 18 571,7 ha (95,5 %)
- nieleśne 829,1 ha (4,3 %)
- wodne 38,1 ha (0,2 %)
Liczba odwiedzających: 50 000
Długość szlaków: 85 km
Ochrona:
- ścisła: 2407,7 ha (12,4 %)
- czynna 16 924,7 (87,3 %)
- krajobrazowa 57,0 ha (0,3 %)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732080 Projekt i realizacja: PADO