Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

Zapraszamy na zajęcia przyrodnicze:

- Posiadamy salę edukacyjną, laboratorium przyrodnicze oraz sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć w atrakcyjny sposób. Można u nas korzystać z komputerów  z programami przyrodniczymi, modułem edukacyjnym o DPN, mikroskopów, zestawów edukacyjnych do badania wody i gleby, kompasów, przyrządów do obserwacji przyrody „Eko-bio” oraz lornetek.
- W laboratorium uczestnicy mogą samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe.
- Prelekcje w sali urozmaicamy slajdami z terenu Parku oraz filmami przyrodniczymi.
- Zachęcamy do obejrzenia wystawy „Zwierzęta Puszczy Drawskiej” oraz „Gleby DPN”.
- Podczas wycieczki terenowej istnieje możliwość skorzystania z przewodników do oznaczania roślin i zwierząt znajdujących się w naszej Biblioteczce Przyrodnika.

Polecamy programy "Edukacja", „Szkolenia młodzieżowych przewodników po DPN” i „Ptaki” skierowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych łączące zajęcia stacjonarne z terenowymi:

Program „Edukacja”

- Jednorazowo możemy przyjąć grupy 25 osobowe.
- Czas trwania zajęć: około 5 godzin, wraz z wyjazdem terenowym na jedną ze ścieżek dydaktycznych.
- Po zajęciach, na jednym z miejsc do biwakowania można rozpalić ognisko i podzielić się wrażeniami z wycieczki.
- Istnieje możliwość wyboru i dostosowania tematyki zajęć spośród naszej oferty obejmującej: Formy ochrony przyrody w Polsce; Parki narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody; Nad Drawą i Płociczną - Drawieński Park Narodowy; Zwierzęta, rośliny i grzyby Puszczy Drawskiej; Nasza historia, czyli o przeszłości terenów nad Drawą; Szkodnictwo w lesie - pożary, kłusownictwo; Las; Problem odpadów, recykling; Hibernacja; Rośliny, zwierzęta - praca z przewodnikami do oznaczania gatunków, wykonywanie zielnika; Porosty jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza- praca ze skalą porostową.
- Zajęcia są bezpłatne, ognisko podlega opłacie według cennika DPN.

Program „Szkolenia młodzieżowych przewodników po DPN”

- Uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach raz w miesiącu.
- Jednorazowo możemy przyjąć grupy 20-25 osobowe.
- Podstawowym celem programu jest wykształcenie młodzieżowych przewodników po ścieżkach dydaktycznych w DPN oraz poznanie terenu Parku. Uczestnicy biorą udział w badaniu wody, wykonaniu zielnika. W terenie posługują się kompasem i mapą.
- Program uczy integracji w zespole, wyrabia kulturę osobistą na szlakach przyrodniczych, w lesie, nad wodą, zaszczepia zamiłowania do wędrówek.
- Pomyślnie zdany egzamin umożliwia prowadzenie wycieczek szkolnych pod opieką nauczyciela po ścieżkach dydaktycznych DPN.

Program „Ptaki”

- Do udziału w Programie zapraszamy szkoły, kółka zainteresowań, szkolne koła LOP.
- Pomysłodawcą i głównym koordynatorem programu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Gdańsku.
- Uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach raz w miesiącu, które odbywają się w siedzibie lub na terenie DPN, ewentualnie w szkole współpracującej z Parkiem w ramach Projektu.
- Jednorazowo w sali możemy przyjąć grupy 20-25 osobowe.
- Zadaniem programu obok nauki rozpoznawania ptaków jest zdobycie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz zaangażowanie uczestników w działalność ochroniarską.
- W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają z kart pomocniczych, wykonują stojące przed nimi zadania, obserwują i podglądają życie ptaków występujących w różnych ekosystemach.
 

Ścieżki dydaktyczne:

Przez teren Drawieńskiego Parku Narodowego wytyczyliśmy 5 ścieżek dydaktycznych.
1. Ścieżka dydaktyczna Barnimie- obejmuje trasę 7 km, rozpoczyna się w Uroczysku Dębina a kończy w malowniczej wsi Zatom, przy czym istnieje możliwość skrócenia trasy do biwaku Barnimie. Ścieżka ta została poprowadzona wzdłuż Drawy. Każdy miłośnik przyrody znajdzie tu coś interesującego dla siebie. Poznacie m.inn. pomnikowe drzewa Parku, gatunki chronione m.inn. gągoły, wawrzynek wilczełyko, dowiecie się o działalności lodowca, wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytania: dlaczego nie usuwamy martwych drzew z koryta rzeki, do czego służyły i nadal służą bindugi, co jest dozwolone a co nie jest w parku narodowym, czym są szkółki leśne? Łączny czas przejścia: około 3h.
 
2. Ścieżka dydaktyczna Drawnik- wytyczona w pewnej odległości od rzeki Drawy jej prawym i lewym brzegiem, opowiada o przyrodzie rzeki i jej antropogenicznych zagrożeniach. Tu możecie poznać historię terenu wokół Drawnika, rozpoznać tropy zwierząt, odszukać ptaki ukryte wśród zadrzewień śródpolnych. Nie zabrakło również opisu jak mądrze i bez szkody dla przyrody uprawiać turystykę w Drawieńskim Parku Narodowym. Czas przejścia około 2 h; długość ścieżki 4 km.

3. Ścieżka dydaktyczna Międzybór- przedstawia rzekę naszego Parku–Drawę wraz z jej dopływem rzeką Słopicą, rzadkie gatunki roślin w tym chronione np. jarząb brekinia, lilia złotogłów, storczyki, najbardziej typowe lasy Puszczy Drawskiej oraz jej mieszkańców. W czasie wędrówki dowiecie się o historii terenu i geologicznych dziejach nad Drawą. Zapoznacie się z zasadami udostępniania terenu Parku dla turystyki. Łączny czas przejścia: około 2,5 h.

4. Ścieżka dydaktyczna Głusko- początkowo wprowadza nas w historię osady Głusko, dalej opowiada o przyrodzie rzeki Drawy, roślinach i zwierzętach śródleśnych łąk, później przenosi nas w świat dawnych osadach leśnych, hut szkła i spławu drewna. Trasa ścieżki biegnie obok zabytkowej Elektrowni Kamienna a kończy się na biwaku Kamienna.  Długość ścieżki wynosi 3 km, na jej pokonanie potrzeba około 40 min. Zainteresowani mogą pójść nieco dalej do Uroczyska Głuskie Ostępy. Aby tam trafić  należy przed  biwakiem Kamienna skręcić na szlak czerwony i po 50 m skręcić w lewo w kierunku Rybakówki.

5. Ścieżka dydaktyczna Jezioro Ostrowieckie-rozpoczyna się przy parkingu nad Jeziorem Ostrowieckim a kończy przy punkcie widokowym Węgornia nad rzeką Płociczną. Istnieje możliwość wyboru krótszego wariantu i dojście do parkingu przy osadzie Ostrowiec.Wędrując ścieżką poznacie przyrodę dwóch różnych typów jezior: Ostrowieckiego i Czarnego, poznacie stałego mieszkańca Puszczy nad Drawą- bobra. Wędrówka będzie doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na różnorodność świata ptaków szuwarów trzcinowych i lasu sosnowego. Przekonacie się, że zjawisko krasowe występuje nie tylko w górach i jaskiniach. Będąc w osadzie Ostrowiec i na cmentarzu z ruinami ewangelickiego kościoła cofniecie się przeszłość o 200 lat. Długość ścieżki 7 km, krótszy wariant 5 km. 

W poznawaniu przyrody Parku na szlakach przyrodniczych pomocne będą przewodniki po ścieżkach dydaktycznych wraz z propozycjami zadań do wykonania w terenie, które są do nabycia w Dyrekcji Parku oraz Punktach Informacji Turystycznej w Drawnie i w Głusku.

Ścieżki dydaktyczne powstałe przy udziale finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, oznakowane są w Drawieńskim Parku Narodowym w następujący sposób:
 
Chętnych prosimy o kontakt:

Dyrekcja DPN
ul. Leśników 2a,
73-220 Drawno
Tel. (095) 768 20 51
Fax: (095) 768 25 10
e-mail: dpn@dpn.pl
www.dpn.pl
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732081 Projekt i realizacja: PADO