Parki Narodowe PN KAMPINOSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna

Początki edukacji w Kampinoskim Parku Narodowym sięgają 1964 r. Wówczas w budynku dawnej kasjerówki byłego Nadleśnictwa Kampinos rozpoczęło działalność Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Kolejnym etapem było utworzenie w 1990 r. Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Romana i Jadwigi Kobendzów w Granicy, który był pierwszą tego typu jednostką w polskich parkach narodowych. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną było utworzenie w 1997 r. Centrum Edukacji w Izabelinie, które rozpoczęło działalność w 1998 r. W 2002 r. w Ośrodku Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach została wydzielona zagroda pokazowa, którą wyposażono w infrastrukturę dla zwiedzających.

Oferta edukacyjna adresowana jest do wszystkich zwiedzających, ale szczególnie do dzieci i młodzieży. Obejmuje m.in. lekcje i zajęcia dla szkół, zajęcia terenowe, warsztaty, szkolenia i konferencje. Zajęcia są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu tematu i terminu.

Tematy zajęć wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej Kampinoskiego PN (zakładka Edukacja).
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16  01  1959r.
Powierzchnia: 38 548 ha                            
Strefa ochronna: 37 756 ha
Ochrona:
- ścisła: 4636 ha (12 %)
- czynna: 25 963 ha (67,3 %)
- krajobrazowa: 5680 ha (14,7 %) w tym ok. 2774 ha gruntów prywatnych przeznaczonych do wykupienia
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 73,3 %
- nieleśne 26,3 %
- wody 0,4 %
Liczba odwiedzających:  ok. 1 mln.
Szlaki turystyczne:
- piesze: 360 km.
- rowerowe: 200 km.
Liczba pracowników:
Park: 141
Gospodarstwo pomocnicze: 12
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701516 Projekt i realizacja: PADO