Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Czynna ochrona płazów

W 2009 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” rozpoczął realizację projektu pt. „Czynna ochrona płazów”, przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym roku, już własnymi siłami, kontynuujemy akcję.

Pierwszy rok działań rozpoczęliśmy jednodniowymi warsztatami dla młodzieży gimnazjalnej, poprowadzonymi przez dr Ewę Górską, specjalistę – herpetologa. W warsztatach udział wzięła młodzież z dwóch chojnickich szkół: Gimnazjum nr 3 i 2, które wyraziły chęć współpracy w całości projektu. Przeszkolona młodzież aktywnie uczestniczyła w przenoszeniu płazów migrujących do J. Charzykowskiego przez jezdnię na odcinku drogi powiatowej Bachorze – Swornegacie. Odcinek ten został wyznaczony przez pracowników Parku. Na podstawie monitoringu stwierdzono, iż w tych miejscach ginie pod kołami samochodów najwięcej płazów. Na tę chwilę nie ma możliwości wybudowania dla tych zwierząt przejść pod szosą. Dlatego ustawione zostały, po obu stronach drogi, przenośne płotki z folii, które uniemożliwią płazom wkraczanie na jezdnię. Co kilkanaście metrów wkopane zostały w ziemię wiaderka, do których zwierzęta wpadają. Wiadra takie muszą być specjalnie przygotowane, by nie były pułapką dla innych zwierząt (przedziurawione w celu odpływu wody oraz z umieszczonymi wewnątrz gałązkami, aby inne zwierzęta - np. gryzonie - mogły się z nich wydostać).
W 2009 r. płotki ustawione zostały w trzech miejscach: na wysokości punktu widokowego na J. Charzykowskie oraz przed i tuż za mostem na Strużce. Młodzież, z pomocą pracowników Parku, oznaczała i dokładnie liczyła wszystkie gatunki znalezione w wiaderkach, a następnie przenosiła je na drugą stronę jezdni.

Ponieważ zeszłoroczny monitoring wykazał, że przy mostku na Strużce płazy łapały się sporadycznie, w tym roku ograniczyliśmy rozstawianie płotków tylko do odcinka przy punkcie widokowym, gdzie wiosenna migracja jest największa. Przynajmniej dwukrotnie w ciągu dnia pracownicy Parku kontrolują wszystkie wiadra, a schwytane płazy są liczone, oznaczane  do gatunku i wypuszczane bezpiecznie po drugiej stronie drogi. Oprócz wymiernej pomocy chronionym zwierzętom, działania nasze mają też wartość poznawczą – dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej o tym, jakie gatunki i w jakiej liczbie występują na terenie naszego Parku.

Podobne akcje czynnej ochrony płazów były już prowadzone w kilku parkach narodowych i krajobrazowych, jest to bowiem prosta forma pomocy tym pożytecznym zwierzętom w miejscach, gdzie migrują one masowo, a nie ma możliwości wybudowania przejść pod szosą. W ramach takich projektów młodzież, czynnie uczestnicząc w ważnych zadaniach ochronnych, które ratują życie wielu płazów, zdobywa nieocenioną możliwość poznania tych zwierząt, które przez wiele lat w mitach i przesądach miały niezbyt dobrą opinię. A są one niezwykle ważnym czynnikiem w funkcjonowaniu ekosystemów. Są istotnym elementem utrzymującym, a niekiedy zwiększającym różnorodność biologiczną.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175012 Projekt i realizacja: PADO