Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
IV wiosenny konkurs wiedzy przyrodniczej

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza dzieci pięcio- i sześcioletnie z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w IV Wiosennym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej.

Konkurs obejmuje program przedszkolny dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz zagadnień związanych z wiosną w tym:
 
- ptaki powracające z zimowisk do Polski i zwierzęta budzące się ze snu zimowego; 
- wiosenne rośliny; 
- wilk jego wygląd, zwyczaje, pożywienie;
- zagadnienia ekologiczne obejmujące program przedszkolny;
             
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest WILK
 
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 
I etap:
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest nadesłanie do dnia 23 kwietnia 2010 r. prac plastycznych w formacie A3 czyli 297x420 wykonanych dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.) pt.: „Wilk”. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo (max 3 osoby). Do wszystkich prac należy dołączyć następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, wiek, imię i nazwisko wychowawcy, adres placówki.
Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze
a następnie zaprosimy trzyosobową reprezentację grupy wraz z wychowawcą na drugi etap konkursowych zmagań – etap teoretyczny. Zwycięzców I etapu powiadomimy listownie oraz ogłosimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl
UWAGA!!! Komisja konkursowa weźmie pod uwagę wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez dzieci. Prace wykonane przy dużym udziale dorosłych będą automatycznie dyskwalifikowane. Nie róbmy zatem krzywdy dzieciom, wyręczając je.
 
II etap:
Odbędzie się 13 maja 2010r. (czwartek) w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach przy ul. Długiej 33, o godz. 9.30 w formie:
- rysunkowego testu;
- rozsypanek i wyklejanek;
- oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z trzyosobowych zespołów reprezentujących grupę.
Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Beaty Grabowskiej, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. (052) 39 88 397
Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175020 Projekt i realizacja: PADO