Oferta edukacyjna

Ośrodek Edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ośrodek Edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego mieści się w Bodzentynie. Dysponuje on salą konferencyjną, pracownią przyrodniczą, salą adiowizualną. Ponadto do dyspozycji korzystających z usług Ośrodka jest biblioteka Parku wraz z czytelnią. Park posiada olbrzymie naturalne zaplecze dydaktyczne, jakim jest teren parku i jego otulina. Owo żywe muzeum przyrodnicze, proponuje szereg niekonwencjonalnych form nauczania środowiskowego. Największe efekty dają zajęcia w terenie. Są one atrakcyjną formą, alternatywną wobec rozpowszechnienia encyklopedycznych informacji w szkole. Tematyka zajęć realizowana jest na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych ŚPN. Uczestnicy mają możliwość praktycznego poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponowane zajęcia są płatne. Park organizuje również konkursy, rajdy edukacyjne i warsztaty.

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zapraszamy na nowoczesną wystawę przyrodniczą w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. Na wystawie możesz zobaczyć, jak wyglądał pierwotny krajobraz Łysogór zanim człowiek zaczął go przekształcać, spotkasz się ze zwierzętami, które żyły we wcześniejszych okresach geologicznych na tym terenie. Zapraszamy na niezwykłą wędrówkę po charakterystycznych ekosystemach Parku przedstawionych w formie dioram, jak również do zapoznania się z organizmami żyjącymi w martwym drewnie i pod powierzchnia gleby.

Muzeum jest otwarte w godzinach:

od 800 do 1600 w okresie od 1 listopada do 31 marca,

od 900 do 1700 w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

Muzeum nieczynne jest w poniedziałki, w dniach 1 listopada, 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień świąt Wielkanocy,

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego

bilet normalny 8, 00 zł. od osoby,

bilet ulgowy 4,00 zł. od osoby,

Bilety ulgowe przysługują: młodzieży szkolnej i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym,

Grupy zwiedzające nie powinny być większe niż 25 osób, wpuszczane są co 20 minut. Ostatnia grupa jest wchodzi na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze

Gołoborze na Łysej Górze jest osobliwością Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zwiedzającym udostępniany jest górny fragment gołoborza na Łysej Górze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII-XI wieku. Galerię zaprojektowano tak, aby stworzyć turystom wrażenie znajdowania się bezpośrednio na gołoborzu. Wzdłuż trasy zwiedzania zamontowano tablice z informacjami o gołoborzu i wale kultowym.

Ścieżki edukacyjne

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyznaczono 5 ścieżek edukacyjnych. Prowadzą one przez najbardziej interesujące, charakterystyczne dla Parku miejsca. Wyodrębniając poszczególne punkty ścieżek, starano się przedstawić problemy związane z ochroną przyrody w Parku. Punkty  oznaczono w terenie i ponumerowano, natomiast ich omówienie zawierają przewodniki po ścieżkach.

Dane teleadresowe:
Ośrodek Edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
tel/fax: 041 311-51-06 albo 041 311-50-25
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
www: swietokrzyskipn.org.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze 7.30 - 15.30

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu
Tel: 041 317-70-87, 669-940-042
 

Dane statystyczne

Rok utworzenia: 1950
Powierzchnia ogólna: 7626 ha
Ekosystemy leśne: 7221 ha (94,7%)
Ekosystemy inne: 405 ha (5,3%)
Powierzchnia objęta ochroną ścisłą: 1715 ha (22,4%)
Powierzchnia objęta ochroną czynna: 5588 ha (73,4%)
Powierzchnia objęta ochroną krajobrazową: 323 ha (4,2%)
Powierzchnia otuliny: 20786 ha
Liczba pracowników w ŚPN: 52
Liczba pracowników w GP przy ŚPN: 14
Długość szlaków pieszych: 42 km
Liczba odwiedzających: ok. 220 tys./rok
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732046 Projekt i realizacja: PADO