Parki Narodowe PN BABIOGÓRSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjna BgPN adresowana jest do wszystkich zwiedzających, ale szczególnie do dzieci i młodzieży, a działalność dydaktyczna nie ogranicza się tylko do samego budynku Ośrodka Edukacyjnego.
Babiogórski Park Narodowy organizuje:
Zajęcia multimedialne
Zajęcia terenowe
Spotkania edukacyjne
Spotkania na szlaku

Zajęcia kameralne
Podczas zwiedzania Wystawy Stałej prowadzone są zajęcia pt. „W babiogórskim lesie”, w trakcie których uczestnicy mogą usłyszeć odgłosy lasu łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkujących tereny Babiej Góry. Dowiadują się o początkach ochrony przyrody tych terenów, historii powstania BgPN, rozwoju turystyki na tych terenach.
Uczestnicy mogą również obejrzeć prezentacje multimedialne dotyczące historii powstania BgPN, fauny i flory tych terenów.
 
Spotkania edukacyjne połączone z prezentacjami multimedialnymi bądź pokazem slajdów
Tematy realizowane podczas spotkań:
„Cztery pory roku na Babiej Górze”
„W reglu dolnym BPN”
„Flora Babiej Góry”
„Szlakami BPN”
„W babiogórskim lesie”
„Czym zajmuje się Park?”
„Poznajemy piętra roślinne Babiej Góry”
„Formy ochrony babiogórskiej przyrody”
„Dziedzictwo kulturowe mieszkańców Zawoi i Orawy”.

Realizowane są również tematy dotyczące zagadnień ogólnych związanych z ekologią i ochroną przyrody:
„Recycling“,
„Ekosystem lasu“,
„Formy ukształtowanie powierzchni ziemi’,
„Ekologia”

Zajęcia terenowe

Przed budynkiem Dyrekcji BgPN znajduje się Ogród Roślin Babiogórskich, w którym można zobaczyć najważniejsze gatunki roślin występujące na Babiej Górze. Prowadzone są tutaj zajęcia edukacyjne „Rośliny Babiej Góry”, „Piętra roślinne Babiej Góry”.

Spotkania edukacyjne na szlakach

Zajęcia edukacyjne organizowane są w terenie czyli na szlakach. Podczas zajęć uczestnik ma możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Tematyka ścieżek edukacyjnych nawiązuje do szeroko rozumianej ochrony przyrody, ekologii, kultury i tradycji tego regionu. Każda ścieżka realizuje odrębny temat.
Proponowane ścieżki edukacyjne:
1.„Echa pierwotnej puszczy karpackiej” – 2,5 km.
2.„Śladami Wawrzyńca Szkolnika” – 2 km.
3.„Doliną rybnego potoku”
4.„Jak chronimy babiogórską przyrodę” – 4,5 km
5.„U źródlisk Morza Czarnego” – 7 km.
6.„W reglu dolnym” – 2 km.

"Odkrywamy Królową Beskidów" to rozbudowana forma spotkania edukacyjnego na szlakach BgPN. W zajęciach mogą uczestniczyć maksymalnie 15 osobowe grupy dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są na szlakach Parku, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak lupy, mini-lornetki, kompasy, karty pracy, zestawy odczynników etc. Możliwe jest również przeprowadzenie badania wody i gleby. Sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewnia BgPN. 
 
Godziny otwarcia Wystawy Stałej przy Babiogórskim Parku Narodowym:
w okresie od 1 XII do 30 V od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00,
w okresie ferii zimowych zapraszamy codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 15.00,
w okresie od 1 V do 31 VI i od 1 IX do 31 X codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 15.00,
w okresie od 1 VII do 31 VIII codziennie oprócz poniedziałków od godz. 8.30 do 16.30,
w listopadzie Wystawa nieczynna.


Możemy również dostosować zajęcia kameralne i terenowe  do indywidualnych potrzeb grupy.

 

Dane statystyczne

Darta utworzenia 30 października 1954

Udział ekosystemów:
ekosystemy leśne – 2862,69 ha
ekosystemy nieleśne – 480,90 ha
wody – 3,43 ha

Długość szlaków
piesze – 53 km,
narciarskie – 6 km
rowerowe i konne – 2 km

Wysokość:
Sokolica (1367 m n.p.m.),
Kępa (1521 m n.p.m.),
Gówniak (1619 m n.p.m.),
Babia Góra (Diablak) – 1725 m n.p.m.
Mała Babia Góra (Cyl ) – 1515 m n.p.m..

Powierzchnia Parku – 3390,54 ha
Powierzchnia otuliny – 8437 ha

Pracownicy:
budżetowi – 26 etatów
GP przy BgPN – 28 etatów

Powierzchnia obwodów ochronnych:
o.o. Sokolica – 745,49 ha
o.o. Orawa – 835,69 ha
o.o. Cyl – 962,74 ha
o.o. Stonów – 846,62 ha

Powierzchnia form ochrony:
- ochrona  ścisła – 1124,51 ha
- ochrona czynna – 2081,67 ha
- krajobrazowa – 184,36 ha

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732071 Projekt i realizacja: PADO