Parki Narodowe PN WIGIERSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowości wydawnicze WPN

Nowości wydawnicze WPN – ukazał się numer specjalny kwartalnika Wigry pt. Wigierski Park Narodowy. Jest to pięknie ilustrowane wydawnictwo okolicznościowe, które wydano dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Publikacja jest w całości dostępna na stronie internetowej http://www.wigry.win.pl/20lat/index.htm.

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 15085,49ha
Pracownicy
Park - 66
Gospodarstwo Pomocnicze - 22
Odwiedzający – ok. 100 tys.
Szlaki turystyczne – 245 km
Jeziora – 42
Tereny leśne – 62% pow. Parku
Wody - 18% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533798 Projekt i realizacja: PADO