Parki Narodowe PN WIGIERSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Konferencja „XX lecie Wigierskiego Parku Narodowego"

W dniach 16-17 listopada 2009 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „XX lecie Wigierskiego Parku Narodowego. Ochrona przyrody na terenach wdrażania lokalnych strategii rozwoju”. W konferencji wzięli udział dotychczasowi dyrektorzy WPN, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, lokalnych, współpracujących z parkiem instytucji i organizacji, służby mundurowe, członkowie Rady Naukowej WPN, przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych, osoby prywatne. Pierwszego dnia konferencji w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyła się sesja podsumowująca 20 lat istnienia WPN. Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Rady Naukowej WPN – Mieczysław Bagiński. Janusz Zaleski – Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska uhonorował odznakami „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” Andrzeja Strumiłło – artystę mieszkającego w Maćkowej Rudzie, wieloletniego członka Rady Naukowej i przyjaciela WPN-u, Macieja Ambrosiewicza – kierownika naszego Muzeum Wigier i Joannę Adamczewską – kierownika Działu Edukacji WPN-u. W przerwie konferencji wnuczka Alfreda Lityńskiego – Pani Katarzyna Mitros odsłoniła tablicę pamiątkową ku czci znamienitego hydrobiologa, inicjatora ochrony jeziora Wigry umieszczoną przy Muzeum Wigier. W drugim dniu konferencji podczas sesji terenowej zaprezentowano gościom różne sfery działalności WPN. Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna”.

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 15085,49ha
Pracownicy
Park - 66
Gospodarstwo Pomocnicze - 22
Odwiedzający – ok. 100 tys.
Szlaki turystyczne – 245 km
Jeziora – 42
Tereny leśne – 62% pow. Parku
Wody - 18% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533825 Projekt i realizacja: PADO