Parki Narodowe PN WIGIERSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Podsumowanie XVII edycji Konkursu im. Alfreda Lityńskiego

16 września w Muzeum Wigier miało miejsce uroczyste podsumowanie XVII edycji Konkursu im. Alfreda Lityńskiego. Laureatem tegorocznej edycji został Czesław Witkowski – mieszkaniec Sejn, emerytowany nauczyciel, myśliwy i pszczelarz. Celem konkursu jest rozpowszechnianie rozwiązań technicznych i działań organizatorskich przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego lub poprawy jego stanu. Konkurs - przeznaczony głównie dla społeczników - ma charakter otwarty, wyłaniany jest tylko jeden laureat rocznie. Konkurs został ustanowiony w 1984 r. na wniosek Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przez Radę Wojewódzką NOT w Suwałkach i reaktywowany przez aktywistów NOT w 1997 r.

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 15085,49ha
Pracownicy
Park - 66
Gospodarstwo Pomocnicze - 22
Odwiedzający – ok. 100 tys.
Szlaki turystyczne – 245 km
Jeziora – 42
Tereny leśne – 62% pow. Parku
Wody - 18% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533832 Projekt i realizacja: PADO