Parki Narodowe PN WIGIERSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”

7 września w Siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, do którego przystąpił także Wigierski Park Narodowy. Członkami Stowarzyszenia zostało 31 podmiotów (14 osób fizycznych i 17 osób prawnych), w tym min.: samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe. Jednym z pierwszych zadań LGR jest  podjęcie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Pozwoli to na pozyskanie unijnych funduszy (Europejski Fundusz Rybacki), które można będzie zainwestować w rozwój terenów położonych przy jeziorach czy rzekach.

  

Okonie (fot. © archiwum WPN)

 

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 15085,49ha
Pracownicy
Park - 66
Gospodarstwo Pomocnicze - 22
Odwiedzający – ok. 100 tys.
Szlaki turystyczne – 245 km
Jeziora – 42
Tereny leśne – 62% pow. Parku
Wody - 18% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533656 Projekt i realizacja: PADO