Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Zarybienia w sezonie 2009

Późna jesień to okres, w którym kończy się okres zarybiania wód Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Zgodnie z zapisami zawartymi w planie ochrony zarybienia mają na celu odbudowę i utrzymanie stabilnych populacji ryb z rodziny głąbielowatych, a mianowicie sielawy i siei oraz ryb drapieżnych. W bieżącym roku do jezior Parku wpuściliśmy materiał zarybieniowy sielawy i siei oraz takich drapieżników jak szczupak i węgorz. Wylęg sielawy w ilości 700 tysięcy sztuk oraz narybek letni siei w ilości 4 tysięcy sztuk zostały wprowadzone do jezior Ostrowite i Zielone. W jeziorach tych gatunki te występują naturalnie i znajdują tam odpowiednie warunki pokarmowe, a dobra jakość wody umożliwia odbywanie skutecznego rozrodu.
Zarybienia gatunkami drapieżnymi obejmowały wszystkie jeziora położone na szlaku Strugi Siedmiu Jezior oraz jezioro Wielkie Krzywce. Do tych zbiorników wpuściliśmy 50 kilogramów węgorza obsadowego (o masie 70-100 g ) oraz 120 kilogramów narybku jesiennego szczupaka.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174939 Projekt i realizacja: PADO