Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Powiększenie Specjalnego Obszaru Ochrony Sandr Brdy

30 października b.r Rząd Polski przesłał do Komisji Europejskiej listę nowych obszarów siedliskowych jak również, zatwierdzone na poziomie krajowym, propozycje korekty granic niektórych z już istniejących. Wśród tych zmian znalazł się również Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Sandr Brdy”, który został powiększony o jeziora : Sosnówek, Żabionek, Długie i Moczadło (na wschodzie) oraz Welsyk (na północy),wraz z terenami przyległymi. W obszarze tym chronione są m.in. jeziora lobeliowe oraz sosnowy bór chrobotkowy. Mapę obszaru oraz standardowy formularz danych znaleźć można na stronach Ministerstwa Środowiska.
Zgodnie z art. 32, pkt.5 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Park Narodowy „Bory Tucholskie”, jest sprawującym nadzór nad dwoma obszarami sieci Natura 2000: ptasim, o nazwie „Wielki Sandr Brdy” oraz siedliskowym - „Sandr Brdy”. W przyszłym roku, PNBT rozpocznie przygotowywanie projektu planu zadań ochronnych dla obu obszarów, o czym będziemy informować na naszych stronach.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175026 Projekt i realizacja: PADO