Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
„Rozpoznawanie i monitoring porostów w PN „Bory Tucholskie”

Pierwsze szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Rozpoznawanie i monitoring porostów w Parku narodowym „Bory Tucholskie”

Szkolenie odbyło się 6 listopada 2009 roku, w sali konferencyjnej PNBT, wykładem prof. dr hab. Ludwika Lipnickiego. Prelegent wprowadził uczestników w tematykę warsztatów, omawiając pokrótce najważniejsze cechy porostów oraz charakteryzując poszczególne ich grupy. Część terenowa obejmowała 4 podstawowe miejsca: aleję drzew w Bachorzu, północną część O.O. Drzewicz, okolice Klosnowa oraz aleję drzew – pomnik przyrody koło Jarcewa. Uczestnicy szkolenia obserwowali poszczególne gatunki porostów, a prof. Lipnicki omawiał cechy, które umożliwiają ich identyfikację. W międzyczasie wywiązywały się dyskusje na temat potrzeby i sposobów ochrony poszczególnych grup porostów, a także trudności w ich oznaczaniu. Zrodziła się także idea powtórzenia warsztatów w sezonie letnim.
Po powrocie do siedziby PNBT wszyscy uczestnicy udali się na lunch, podczas którego nastąpiło zakończenie i podsumowanie warsztatów.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470317 Projekt i realizacja: PADO