Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Ostatni wykład

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ostatni w tym roku wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. Odbędzie się on 26 listopada br. o godz. 1800 w siedzibie Parku mieszczącej się przy ulicy Długiej 33 w Charzykowach. Tym razem będziemy gościć Pana dr. Lecha Krzysztofiaka, który wygłosi wykład pt.: „Fascynujący świat owadów”. Owady stanowią najliczniejszą grupę zwierząt. Szacuje się, że na świecie występuje około miliona gatunków. Spotyka się je na lądzie, w wodzie, powietrzu, pod ziemią, na organizmach roślinnych i zwierzęcych, w ich odchodach i na zwłokach, w strefach zimnych, gorących i umiarkowanych. Dlatego warto poznać te niezwykłe stworzenia. Wykład pt.: “Fascynujący świat owadów” będzie dotyczył różnorodności form, barw i zachowań owadów. Ich znaczenia w środowisku oraz potrzeby ich ochrony. Na przykładzie owadów błonkoskrzydłych ukazane zostaną możliwości wykorzystania owadów w ochronie lasu i różnorodności biologicznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 listopada br, tel./fax 052 39 88 397, e-mail: sekretariat@pnbt.asi.pl

dr Lech Krzysztofiak jest absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę doktorską bronił w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Jest pracownikiem naukowym Wigierskiego Parku Narodowego. Od początku istnienia Parku (20 lat) sprawuje tam funkcję kierownika Pracowni Naukowo-Edukacyjnej. Od 1993 pełni również funkcję kierownika Stacji Bazowej WIGRY Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, działającej w ramach Monitoringu Państwowego. Ponadto sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” zajmującego się czynną ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczą.
Pan dr Lech Krzysztofiak brał również udział w wielu programach badawczych i projektach dotyczących rozpoznania stanu środowiska przyrodniczego Polski oraz czynnej ochrony wybranych elementów przyrodniczych. Wynikiem tych prac jest szereg publikacji naukowych i popularnych oraz szeroka znajomość zagadnień związanych z ekologią i biologią wybranych grup zwierząt, roślin i grzybów. Jest autorem (lub współautorem) wielu prac naukowych i popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174986 Projekt i realizacja: PADO