Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Ogólnopolska akcja liczenia żurawi

W tym roku, w październiku, rozpoczęło się ogólnopolskie liczenie żurawi na noclegowiskach. Liczba stanowisk objętych liczeniem wynosiła około 100. Ważnym elementem tej akcji było wykonanie liczeń w dwóch terminach, w tym samym czasie na wszystkich stanowiskach, co zmniejszało możliwość policzenia tych samych ptaków.

Koordynatorami liczeń byli: Łukasz Ławicki – na Pomorzu Zachodnim, Przemysław Wylęgała – w Wielkopolsce oraz Arek Sikora w pozostałej części kraju.

Jednym z takich miejsc jest Jezioro Ostrowite, które od wielu lat znane jest z licznie nocujących na nim żurawi. Liczenia odbyły się 2 i 16 października z udziałem P. Piotra Rydzkowskiego  i pracowników Parku. Liczebność wykazana w tym roku jest porównywalna z danymi z lat ubiegłych.
2 października – 1448 szt.
16 października – 333 szt.
Gwałtowny spadek liczby żurawi odnotowano w całej Polsce i był prawdopodobnie spowodowany kilkudniowymi wichurami.
Największą w tym roku liczbę- 1960 szt. odnotowano na początku października.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2168077 Projekt i realizacja: PADO