Parki Narodowe PN WOLIŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna na rok 2013

W związku ze specyfiką walorów przyrodniczych Parku przygotowaliśmy dla Państwa na rok 2013 następujące tematy zajęć:
1. Poznajemy: polskie parki narodowe – zajęcia w Centrum Edukacyjno-Muzealnym WPN – zapoznanie z charakterystycznymi cechami poszczególnych parków narodowych, zwiedzanie Muzeum z przedstawieniem najważniejszych sposobów czynnej ochrony przyrody na przykładzie działań WPN; czas trwania: 2 godziny, koszt 125 zł + bilety wstępu do Muzeum; zajęcia realizowane przez cały rok (od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00).
2. Poznajemy: tajniki sztuki mikroskopowania
– zajęcia w Centrum Edukacyjno-Muzealnym WPN – zapoznanie z historią i budową mikroskopów, zasadami pracy przy mikroskopie oraz metodami przygotowania prostych preparatów mikroskopowych. Warsztaty obejmą oglądanie prezentacji o mikroskopach, wykonywanie ćwiczeń oraz pracę przy mikroskopie; czas trwania: 1 godzina, koszt 75 zł; zajęcia realizowane przez cały rok (od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00)
3. Grzyby Wolińskiego Parku Narodowego – warsztaty edukacyjne realizowane w Centrum Edukacyjno-Muzealnym WPN. Zapoznanie z podziałem, budową i funkcja grzybów w przyrodzie. Krótki wykład i ćwiczenia w grupach dotyczące wybranych gatunków grzybów występujących na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Czas trwania: 1 godzina, koszt: 75 zł. Zajęcia realizowane przez cały rok od wtorku do piątku 10.00-15.00.
4. Z wizytą u króla puszczy - spacer na trasie Międzyzdroje/Kwasowo – Zagroda Pokazowa Żubrów – Międzyzdroje/Kwasowo – w Zagrodzie Pokazowej Żubrów zapoznanie z niektórymi gatunkami zwierząt: orłem białym – bielikiem, symbolem polskiej ochrony przyrody – żubrem oraz innymi zwierzętami; czas trwania: 1 – 1,5 godziny, koszt: 50 zł + bilety wstępu do ZPŻ; zajęcia realizowane przez cały rok (od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00).
5. Tajemnice wolińskich lasów - spacer na trasie Międzyzdroje – Kawcza Góra – Zagroda Pokazowa Żubrów – Międzyzdroje – zapoznanie z niektórymi krajobrazami Wolińskiego Parku Narodowego: wybrzeżem klifowym i lasem bukowym, wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów; czas trwania: 3-3,5 godziny, koszt: 150 zł + bilety wstępu do ZPŻ; zajęcia realizowane od stycznia do maja oraz od października do grudnia (od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00).
6. Na poszukiwanie wiosny - spacer na trasie Międyzdroje – Kawcza Góra – Międzyzdroje – poszukiwanie zwiastunów wiosny: zawilców, przylaszczek, szczawiku zajęczego; rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew leśnych po korze; odwiedziny na punkcie widokowym Kawcza Góra; czas trwania: 2 godziny, koszt: 100 zł, wycieczka realizowana w drugiej połowie kwietnia i na początku maja (od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 15.00).
7. Ptasie zimowiska - warsztaty edukacyjne realizowane w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (wstęp teoretyczny) oraz na plaży w sąsiedztwie Międzyzdrojów (obserwacje i rozpoznawanie ptaków przy pomocy lornetek); czas trwania: 1,5-2 godzin, koszt: 125 zł, zajęcia realizowane styczeń-luty (prosimy ubierać się odpowiednio do pogody); UWAGA: maksymalna liczba uczestników na tych zajęciach - 20 osób. Zajęcia nie obejmują zwiedzania Muzeum (możliwość dokupienia za dopłatą 50 zł + bilety wstępu do Muzeum).
8. Tajemnice wybrzeża klifowego - warsztaty terenowe u podnóża wolińskich klifów – poszukiwanie i rysowanie skamieniałości, rozpoznawanie podstawowych rodzajów skał, istota procesu abrazji (erozji morskiej), najważniejsze gatunki roślin występujących na plaży – spacer na odcinku Grodno – Międzyzdroje (dla grup dysponujących autokarem) lub Międzyzdroje – Biała Góra – Międzyzdroje; czas trwania: 3 godziny, koszt: 150 zł, warsztaty realizowane w miesiącach VI-IX (od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00).

Termin i zakres zajęć edukacyjnych prosimy ustalać z wyprzedzeniem, najlepiej co najmniej tygodniowym,
w Dziale Edukacji WPN (tel. +91 328 07 27 wewn. 50, e-mail: m.szweik@wolinpn.pl).

Opracował: J. Misiak

Dane statystyczne

Powierzchnia: 10 937 ha
Obszary ochrony ścisłej: 500 ha
Ekosystemy leśne: 42,5 %
Ekosystemy wodne: 42,8 %
Ekosystemy nieleśne:14,7 %
Pracownicy: 58
Długość szlaków turystycznych: 50,1 km
Liczba odwiedzających: ok. 1,5 mln
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732041 Projekt i realizacja: PADO