Parki Narodowe PN POLESKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna
Miesiąc/Data
Nazwa i krótki opis imprezy edukacyjnej
 
15 luty -
9 czerwca
Konkurs plastyczny na rysunek o Poleskim Parku Narodowym – 20 lat PPN
Konkurs organizowany jest przez PPN. Ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również studentów. Konkurs w 2010 roku ma swoją drugą edycję i jest ściśle związany z obchodami 20 – lecia istnienia Poleskiego Parku Narodowego.
Ideą konkursu jest rozbudzenie wyobraźni, wrażliwości na środowisko, promowanie twórczości najzdolniejszej młodzieży, jak również - poprzez prace plastyczne - zainteresowanie dzieci i młodzieży bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ochroną różnorodności biologicznej w Parku.
Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie zorganizowanej w Ośrodku Dydaktyczno – Administracyjnym PPN w Urszulinie z okazji obchodów 20 – lecia istnienia Poleskiego Parku Narodowego. Wystawa będzie miała charakter przenośny – będzie eksponowana również w kilku szkołach stale współpracujących z Parkiem.
Marzec
1 marca - 22września
"Klik-klak – z aparatem przez Park” – IV edycja konkursu fotograficznego dla młodzieży szkolnej z okazji 20 - lecia PPN
IV edycja konkursu fotograficznego „Klik – klak – z aparatem przez Park” organizowana jest przy współpracy PPN z Roztoczańskim PN. Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również studentów.
Termin nadsyłania zdjęć upłynie w połowie września 2010 r., a rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się pod koniec września 2010 r. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu fotograficznego ( około 12 osób) będzie trzydniowy pobyt w RPN planowany na druga połowę października 2010 roku.
 
5 marca – 9 czerwca
Konkurs wiedzy o PPN
Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym jest organizowany już od kilku lat przy współpracy PPN z Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i ma charakter ogólnokrajowy.
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i finału (ogólnopolskiego).
Konkurs sprawdza wiedzę o Poleskim PN, tj. zagadnienia takie jak: gatunki i ekosystemy szczególnie cenne i zagrożone, działania ochronne prowadzone w Parku, zasoby kulturowe i historia regionu Parku.
Kwiecień
25 kwietnia
Dzień Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie
Maj
26 - 27 maja
Jubileuszowy Rajd rocznicowy „Szlakami żółwia” z okazji 20 – lecia PPN – pieszy rajd zadaniowy
Rajd ten organizowany jest z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych, który przypada na 24 maja. Jest to rajd o charakterze zadaniowym, otwarty o zasięgu ogólnokrajowym, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W związku z olbrzymim zainteresowaniem Rajdem tegoroczna impreza potrwa dwa dni. Pierwszego dnia trasę będą pokonywały dzieci ze Szkół Podstawowych, natomiast drugiego z Gimnazjalnych.
Czerwiec
6 czerwca
XVIII Międzynarodowe Biegi Ekologiczne - VII Bieg Parkowca i Leśnika
Biegi są imprezą promującą zdrowy tryb życia, nieodłącznie wiążący się z poszanowaniem dla środowiska. W roku 2010 MBE odbędą się po raz osiemnasty i organizowane są przy współpracy Zespołu Szkół w Urszulinie, Rady Gminy Urszulin, Społecznej Rady Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo-Wschodniej.
Jednym z elementów biegów będzie VII Bieg Parkowca i Leśnika.
Impreza ma zasięg otwarty o zasięgu ogólnokrajowym.
Sierpień
28 - 29 sierpnia
ROWEREM PRZEZ BAGNA PPN – zadaniowy rajd rowerowy z okazji 20 – lecia Parku
Rajd będzie trwał dwa dni i będzie miał charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. Rajd będzie przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich uczestników, którzy będą czuli się na siłach żeby pokonać zaplanowaną trasę, dzieci i młodzież poniżej 18 lat będą mogli uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Nadrzędnymi celami Rajdu są: popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Poleskiego Parku Narodowego, integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i przedsiębiorstw wspierających aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody oraz popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Poleskiego Parku Narodowego.
Wrzesień
23 września
Jubileuszowy Jesienny Rajd Rowerowy „Nałęcz” z okazji 20 – lecia Parku - rajd zadaniowy
Rajd ma charakter zadaniowy. Jest o zasięgu ogólnokrajowym. Rajd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program rajdu obejmuje przejazd rowerem wyznaczoną trasą oraz wykonanie zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej. Głównym zadaniem będzie obserwacja przyrody na trasie rajdu.
Podsumowanie i zakończenie rajdu będzie wspólne dla wszystkich grup i połączone z konkursami, zabawami oraz ogniskiem.
Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 9764,31 ha
Pracownicy
Park - 37
Gospodarstwo Pomocnicze - 7
Odwiedzający – ok. 20,5 tys.
Ścieżki przyrodnicze – 6 szt. (38,5 km)
Szlaki piesze – 11 szt. (50,5 km)
Szlak rowerowy – 1 szt. (21 km)
Szlak konny – 1 szt. (280 km, w tym na terenie PPN 60 km)
Lasy– 49% pow. Parku
Torfowiska otwarte – 20% pow. Parku
Łąki – 20% pow. Parku
Wody - 5% pow. Parku
Grunty orne – 5% pow. Parku
Inne – 1% pow. Parku
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701539 Projekt i realizacja: PADO