Parki Narodowe PN BIESZCZADZKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna
Bieszczadzki Park Narodowy wyróżnia się wśród innych parków wyjątkowo cennymi walorami przyrodniczymi, co przyciąga coraz liczniejsze rzesze zwiedzających. Wobec tej narastającej presji człowieka dotychczasowy system porządkowy, który określa regulamin zwiedzania Parku, nie zawsze zdaje egzamin. Za podstawową przyczynę tego stanu uważa się niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wynika stąd konieczność aktywnego działania Parku w zakresie edukacji ekologicznej. W efekcie staje się ona drugą co do ważności, obok bezpośredniej ochrony zasobów przyrodniczych, funkcją społeczną BdPN. Wysoka ranga tego obszaru skłania do zamiany dotychczasowej formy zwiedzania, czyli wędrówek po połoninach, na inną - mającą kontemplacyjne lub edukacyjne założenia. Dlatego wychowywanie i nauczanie osób zwiedzających Park ma duże znaczenie dla ochrony jego zasobów przyrodniczych, a realizacja tego procesu powinna być odpowiednio dostosowywana do odbiorców. Istotne jest tu również kształtowanie poszanowania wobec zwiedzanego obiektu, jakim jest Park, będący swoistym "muzeum natury".
 
Począwszy od roku 1992 Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi szeroko zakrojoną edukację społeczeństwa, skupiając się głównie na dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym. Co roku kontynuowane są stałe programy edukacyjne opracowane dla poszczególnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone są w kilku bazach edukacyjnych: w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach oraz w Ośrodku Informacyjno-Turystycznym w Lutowiskach.
 
Ośrodki edukacyjne Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Ustrzykach Dolnych koordynuje działania edukacyjne w Parku. Odbywają się tu różnego rodzaju zajęcia, lekcje, prelekcje z przeźroczami, spotkania. Wykorzystywana jest zarówno sala audiowizualna wyposażona w różnego rodzaju urządzenia do prezentacji obrazu i dźwięku, tablice i inne pomoce, jak również inne pomieszczenia np. laboratorium analityczne, zielnik, biblioteka. W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym znajdują się też 3 duże ekspozycje muzealne, również wykorzystywane podczas zajęć. (Tematyka wystaw muzealnych: Bieszczady dawniej i dziś – wystawa historyczno-etnograficzna; Biologia i systematyka świata zwierząt; Wybrane zagadnienia z paleontologii; Geologia Bieszczadów na tle Karpat; Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby Bieszczadów; Plan Ochrony BdPN i otuliny; Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczadów). W dziale edukacyjnym pracuje czworo pracowników – specjalistów w zakresie edukacji oraz dwoje przewodników po ekspozycjach muzealnych. Pracownicy edukacyjni wspomagani są przez pracowników naukowych, którzy chętnie prowadzą prelekcje i pogadanki z młodzieżą, jak również uczestniczą w opracowywaniu wydawnictw.
 
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach umożliwia prowadzenie kilkudniowych zajęć w Parku, z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i powierzchni eksperymentalno-dydaktycznych. W budynku znajduje się dobrze wyposażona sala audiowizualna, różnego rodzaju pomoce wykorzystywane podczas zajęć w terenie, biblioteczka z przewodnikami przyrodniczymi. Baza umożliwia przebywanie grupy ok. 25 osób – zapewnia dobre warunki bytowo-noclegowe oraz możliwość przygotowania ciepłych posiłków. Obok stacji znajduje się ogródek botaniczny – w którym zgromadzono wiele rzadkich i chronionych roślin, jest również wiata z miejscem na ognisko
 
Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach, znajdujący się tuż przy najbardziej uczęszczanej drodze do Parku, również posiada salę audiowizualną, nastrojową salę kominkową oraz kilkanaście miejsc noclegowych. W Ośrodku tym przez cały rok organizowane są różnego rodzaju wystawy czasowe, głównie o tematyce przyrodniczej, jak również prezentujące twórczość regionalnych artystów, np. rzeźbiarzy, malarzy, fotografików. Ośrodek zajmuje się też organizacją różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym, kulturalnym, rajdów, udziela informacji turystycznych dotyczących Parku, prowadzi sprzedaż wydawnictw, itp.
Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 29 201,06 ha
Pracownicy
Park - 60 osób
Gospodarstwo Pomocnicze - 32 osoby
Odwiedzający – ok. 300-400 tys. rocznie
Szlaki turystyczne :
137 km (piesze),
65 km szlaków konnych,
27 km tras przeznaczonych do jazdy zaprzęgami konnymi,
51 km tras rowerowych,
13 km szlaków spacerowych,
35 km tras narciarskich (narciarstwo biegowe i ski-tourowe),
Jeziora – 0% pow. Parku
Tereny leśne – 80% pow. Parku
Wody - 1% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701453 Projekt i realizacja: PADO