Parki Narodowe PN TATRZAŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
Słowiński PN

Oferta zajęć dydaktycznych

Poniżej przedstawiamy listę tematów zajęć dla dzieci i młodzieży, które prowadzimy nieodpłatnie w naszym Ośrodku.
Zajęcia można  zamówić telefonicznie lub osobiście w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym  Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem co najmniej 2 tygodnie przed planowaną wizytą. Prosimy o podanie tematu zajęć, adresu i telefonu szkoły, klasy, a także nazwiska nauczyciela lub opiekuna.
 
Kontakt:
 
Małgorzata Kot, tel. (+48) 18 20 23 311, malkot@tpn.pl
Paweł Szczepanek, tel. (+48) 18 20 23 310, pszczepanek@tpn.pl
  
Temat 1. „Zanim wyruszymy w góry”
Cele: Dostarczenie informacji o bezpieczeństwie w górach, zasadach zwiedzania parku, przyrodzie Tatr i jej zagrożeniach. Przygotowanie przyszłych turystów tatrzańskich do odpowiedzialności za przyrodę tatrzańską.
Środki realizacji:  Sprzęt audiowizualny, zestaw filmów dydaktycznych.
Sposób realizacji: Dzieci i młodzież pod opieką swoich wychowawców oglądają zestaw filmów edukacyjnych i samodzielnie zapoznają się z ekspozycją muzealną. Podsumowaniem zajęć jest minikonkurs z nagrodami.
Miejsce zajęć: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, audytorium.
 
Temat 2. „Mieszkamy w pobliżu TPN”
Cele: Dostarczenie informacji o bezpieczeństwie w górach, zasadach zwiedzania parku, przyrodzie Tatr i jej zagrożeniach. Przygotowanie do gotowości wyrzeczenia się własnych przyjemności dla dobra przyrody i zrozumienia, że chroniąc przyrodę, chronimy swoje własne dobro.
Środki realizacji:  Sprzęt audiowizualny, zestaw filmów dydaktycznych.
Sposób realizacji:  Krótka prelekcja wprowadzająca do zajęć połączona z rozmową o miejscowości, z której pochodzą uczestnicy zajęć, o ich dotychczasowych wizytach w Tatrach. Uczestnicy oglądają zestaw filmów edukacyjnych, pod kierunkiem pracownika dydaktycznego TPN zapoznają się z ekspozycją muzealną ze szczególnym zwróceniem uwagi na serię fotografii porównujących stan przyrody tatrzańskiej przed utworzeniem Tatrzańskiego Parku Narodowego i po jego powstaniu . W podsumowaniu zajęć pracownik dydaktyczny parku przeprowadza krótką rozmowę – konkurs, pyta, co się najbardziej podobało, zadaje wyrywkowo proste pytania dotyczące TPN i nagradza prawidłowe odpowiedzi, wręczając drobne nagrody (zakładki do książek, kalendarzyki, folderki itp.). Pracownik TPN przekazuje prowadzącemu grupę nauczycielowi informacje o aktualnościach w zakresie edukacji ekologicznej (np. terminy konkursów i innych imprez itp.) oraz, o ile nauczyciel jest w OEM po raz pierwszy, wymienia z nim informacje na temat możliwości współpracy.
Miejsce zajęć: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, audytorium.
 
Temat 3.  „Zwierzęta TPN”
Cele:  Pogłębianie wiadomości o zwierzętach tatrzańskich. Kształtowanie postaw proekologicznych.
Środki  realizacji: Filmy o zwierzętach („Tatrzańskie niedźwiedzie”, „W krainie tatrzańskiej kozicy”, fragmenty filmów o niedźwiedziach, „Życie Czarnego Stawu” ), wydawnictwa TPN
Sposób realizacji: Pogadanka na bazie filmów i wystawy „50 lat TPN” (zagrożenia tatrzańskiej przyrody), konkurs, pt. „Zwierzęta Tatr”, prezentacja krótkiej scenki (jednoaktówki) z zestawu „Teatrzyk Fioletowy Krokus” przedstawiające problemy m.in. synantropizacji zwierząt.
Miejsce zajęć: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, audytorium
 
Temat 4.  „Bezpieczne Tatry”
Cel: Dostarczenie informacji o bezpieczeństwie w górach, zasadach zwiedzania parku, przyrodzie Tatr i jej zagrożeniach. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych.
Środki do realizacji: Sprzęt audiowizualny, zestaw filmów dydaktycznych, jednoaktówka „Zemsta lawiny”.
Sposób realizacji: Dzieci i młodzież pod opieką swoich wychowawców słuchają krótkiej prelekcji wprowadzającej do zajęć, połączonej z rozmową o dotychczasowych wizytach w Tatrach, oglądają zestaw filmów edukacyjnych („Bezpieczne Tatry” i „Lawina”, pokaz opracowany na bazie szkolenia lawinowego wykonany przez dzieci z kółka przyrodniczego). W podsumowaniu zajęć pracownik dydaktyczny parku przeprowadza z nimi inscenizację jednoaktówki „Zemsta lawiny”.
Miejsce zajęć: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, audytorium
 
Wyboru tematu i metod dokonuje wspólnie nauczyciel z pracownikiem ds. edukacji. Zajęcia składają się z dwóch części:
 
pierwsza – "teoretyczna", to poznanie wybranych zagadnień poprzez obejrzenie zestawu filmów lub pogadanka
druga to praca zespołowa uczniów, np. prezentacja zagadnień problemowych poprzez małe formy teatralne, rozwiązanie krzyżówki, wykonanie zadanie w terenie itp.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701501 Projekt i realizacja: PADO