Parki Narodowe PN SŁOWIŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
INFORMACJE OGÓLNE
 
Oferta skierowana jest do grup edukacyjnych - uczniów wszystkich typów szkół i studentów.
Pracownik Zespołu ds. Edukacji (przewodnik na zajęcia terenowe) jednorazowo może świadczyć usługi dla grupy nie większej niż 30-osobowa.
 
Grupy liczniejsze zobowiązane są do rezerwowania usług odpowiednio większej liczby przewodników.
Kierownik grupy edukacyjnej z wyprzedzeniem ustala i uzgadnia z Dyrekcją SPN termin i zakres zajęć terenowych poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPN (wniosek).
Formularz może dotyczyć zarówno zajęć terenowych prowadzonych przez pracowników Parku wg programu Zespołu ds. Edukacji, jak również odbywających się bez udziału pracowników Parku wg scenariusza własnego. Scenariusz zawierający: temat zajęć, cel, metody, środki należy dołączyć do formularza.
 
Na podstawie zatwierdzonego w formularzu zakresu zajęć Dyrektor Parku wydaje pisemne zezwolenie uprawniające grupę edukacyjną do zwolnienia z opłat za wstęp do Parku oraz korzystania z ulgowej opłaty za wstęp do niektórych obiektów edukacyjnych (cennik).
 
Zajęcia terenowe z pracownikiem Zespołu ds. Edukacji odbywają się w godzinach 7.30 – 15.30 i trwają jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin.
 
 
OFERTA SZCZEGÓŁOWA
 
Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce przyrodniczej lub trasie edukacyjnej:
"Klucki Las"
"Światło Latarni" 
"Rowokół" 
"Gardnieńskie Lęgi" 
"Żarnowska" 
 
Trasa edukacyjna w OO Rąbka
Lekcje muzealne - zapoaznanie z ekspozycjami w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie lub jego Filiach Rąbce i Rowach 
 
Prelekcje multimedialne, seminaria, zajęcia kameralne na uzgodniony wcześniej temat, projekcja filmu przyrodniczego w sali dydaktycznej Muzeum w Smołdzinie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701448 Projekt i realizacja: PADO