Parki Narodowe PN ROZTOCZAŃSKI PN OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA

Edukacja dla szkół w Roztoczańskim Parku Narodowym

Edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym służy ochronie wartości przyrodniczych i kulturowych Parku, lokalnego środowiska, regionu i kraju.

Wspomagamy nauczycieli w kształtowaniu kultury przyrodniczej dzieci i młodzieży. Stwarzamy możliwości do realizacji szkolnych programów w parku narodowym oraz sami inicjujemy i prowadzimy takie zajęcia. Staramy się by dzieci zrozumiały ekologiczny model funkcjonowania przyrody oraz by poznawały gatunki rodzimej flory i fauny w kontekście ich wymagań środowiskowych i konieczności ochrony. Zwracamy uwagę na zależności pomiędzy światem przyrody i działalnością człowieka.

Wybrane wydarzenia w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym  RPN w roku 2011.

WYSTAWY

1.   „W krainie jodły, buka i tarpana” – przyrodnicza wystawa stała, czynna od 01.01.2010r.

Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl  wzbogacony odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera nas w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza. Wyprawę rozpoczynamy od ważnego dla powstania Roztocza okresu kredowego i ówczesnych mieszkańców morskich głębin oraz wędrujących wzdłuż jego brzegów dinozaurów kaczodziobych i drapieżnych teropodów sprzed kilkudziesięciu milionów lat. Następnie poprzez puszczę pierwotną zamieszkałą przez niedźwiedzi, wilki, rysie i  żbiki docieramy do czasów nam współczesnych, gdzie możemy podziwiać bogaty świat grzybów, roślin i zwierząt Roztoczańskiego Parku Narodowego - od borów do buczyn. Niezapomniane wrażenie pozostawiają sceny z polowania wilków, toków głuszca i cietrzewi, taplających się w błocie dzików, czy też walczących podczas rykowiska jeleni.

 

2.   „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” -prace dzieci uczestniczących w VII Przeglądzie Prac Plastycznych , 30.11. - 08.05.2011r.

3.     „Bieszczadzkie inspiracje” – poplenerowa wystawa  zdjęć laureatów biorących udział w organizowanym przez RPN III konkursie fotograficznym „Roztocze w obiektywie” 21.12. - 13.05.2011r.,

4.     „Odsłona” - Anna Węglarz, Agnieszka Mroczek, fotograficzna; 17.05 - 19.06.2011r.,

5.  „Karpaty” – Marek Majerczak, pracownik Pienińskiego Parku Narodowego, fotograficzna; 03.06. - 03.07.2011r.,

6.     „Roztocze bez granic" - Wiesław Lipiec,  Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP, fotograficzna;05.07. - 07.08.2011r.,

7.  „Roztocze w Obiektywie” - wystawa pokonkursowa laureatów IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego; 12.08. - 16.10.2011r.

8.  „Przed świtem, przed zmierzchem” - wystawa pokonkursowa laureatów IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Przyroda jaką znam”  12.08. - 16.10.2011r.

9.   „Obrazy przyrody” – Grzegorz Szkutnik, Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP, fotograficzna;26.07. - 04.09.2011r.,

10.   „Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody - wczoraj i dziś” - fotograficzna, organizowana przez RK SOP wystawę tworzy ponad 120 zdjęć z działalności na terenie Roztoczańskiego PN oraz zdjęcia z udziału RK SOP w realizacji filmu pt. "Bitwa Warszawska 1920r.";   09.08 - 02.10.2011r.,

11 . „Puszcza Sandomierska” - Krzysztof Celuch, fotograficzna; 06.09. - 09.10.2011r.,

12. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” -prace dzieci uczestniczących w VIII Przeglądzie Prac Plastycznych, 29.11. - 04.04.2012r.,

13. „Mistyczne Tatry” – poplenerowa wystawa zdjęć laureatów biorących udział w organizowanym przez RPN  IV konkursie fotograficznym „Roztocze w obiektywie” 11.10. - 04.03.2012r.

KONFERENCJE, ZJAZDY, WARSZTATY,  SZKOLENIA itp.

21.02.2011r. ,,W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" - szkolenie dla pracowników RPN przy udziale Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie,

28.02.2011r. ,,Odnawialne źródła energii" - szkolenie dla pracowników RPN przy udziale Fundacji Wspierania  Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, w ramach projektu "Zielony Telefon",

07.03.2011r.  ,,Planowanie przestrzenne a ochrona przyrody" -  mgr Wiaczesław Michalczuk, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, szkolenie w ramach  Projektu   ,,Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz  systemu szkoleń w parkach narodowych”,

06.06.2011r. ,,Fauna w sieci NATURA 2000" dr inż. Przemysław Stachyra, Roztoczański Park narodowy; szkolenie w ramach Projektu ,,Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu  szkoleń w parkach narodowych”,

 03.06.2011r.  ,,Spotkanie z poezją" – warsztaty poetyckie w ramach IV edycji konkursu poetyckiego ,,Przyroda jaką znam”,

07-09.09.11r. "Genetyczne i Środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa do wymagań konsumenta"  - konferencja, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy,

14-18.09.11r. "Mszaki Roztocza" - warsztaty briologiczne, Roztoczański Park Narodowy, Sekcja Briologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytut Biologii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie,

25-28.09.11r. III Ogólnopolską Konferencję Metodyczną "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych" połączoną z obchodami 60-lecia badań klimatologicznych w UMCS, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu,  Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,

12.10.2011r. "Monitoring Środowiska Przyrodniczego" - konferencja połączona z otwarciem Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Białym Słupie, Roztoczański Park Narodowy,

12-15.10.11r. "Szkoła Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego" - warsztaty w Stacji Bazowej ZMŚP, w nowo otwartym Roztoczańskim Centrum Naukowo- Edukacyjnym w Białym Słupie, Roztoczański Park Narodowy.

PLENERY

03-05.10.2011r. - „Mistyczne Tatry”, plener fotograficzny w Tatrzańskim Parku Narodowym dla laureatów IV edycji konkursu fotograficznego   „Roztocze w obiektywie”,

14-16.10.2011r. - „Roztocze 2011”, jesienny plener fotograficzny członków Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

styczeń - październik „Bliżej natury” -  identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych, projekt realizowany we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków,

luty- maj/wrzesień  Ogólnopolski  IV Konkurs fotograficzny ,,Roztocze w obiektywie” dla gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych, 

marzec-kwiecień „Roztoczański Park Narodowy i My” bezpłatne zajęcia dla szkół objętych patronatem RPN,

luty - maj „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas”  - cykl zajęć o tematyce ekologicznej dla dzieci z punktów przedszkolnych, projekt realizowany wspólnie z gminą Zwierzyniec, 

marzec - maj  „Roztaczamy swoje horyzonty” -  program dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z regionu,

 maj  ,,Dzień Ziemi”  impreza plenerowa na Polach Mokotowskich w Warszawie m.in. z udziałem  instytucji oraz pozarządowych organizacji ekologicznych zajmujących się ochroną środowiska w Polsce i firm specjalizujących się w segregacji i unieszkodliwianiu odpadów,

marzec - czerwiec  Ogólnopolski IV konkurs poetycki „Przyroda jaką znam” połączony z warsztatami poetyckimi dla gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych, 

sierpień   ,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym”  - plenerowa  impreza edukacyjna o znaczeniu regionalnym, 

wrzesień   Plener fotograficzny w Tatrzańskim  Parku Narodowym dla laureatów IV konkursu fotograficznego,

wrzesień - listopad   VIII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” dla dzieci z najbliższego otoczenia RPN,

Odpłatne zajęcia edukacyjne kameralne i terenowe prowadzone przez pracowników RPN (cały rok - na zamówienie).

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 Prezentacje multimedialne w szkołach (na zamówienie),

Współpraca ze szkołami w konkursach i innych imprezach ekologicznych,

Udostępnianie pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć,

Udostępnianie pomieszczeń na warsztaty, szkolenia, prelekcje, plenery, konferencje, sympozja itp.,

Biblioteka RPN - czynna: środy, czwartki 900 – 1400,  piątki 900 – 1600.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701425 Projekt i realizacja: PADO