Oferta edukayjna

Park Narodowy „Bory Tucholskie” prowadzi odpłatne zajęcia edukacyjne zarówno w terenie jak i w sali dydaktyczno - konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie Parku w Charzykowach przy ul. Długiej 33. W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób (wyjątek stanowią prelekcje o Parku w których może uczestniczyć 50 osób). Za zajęcia edukacyjne została ustalona odpłatność w wysokości 30 zł brutto od grupy za jeden temat wybrany z oferty edukacyjnej Parku. Dla zainteresowanych grup ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych PNBT przygotował również warsztaty tematyczne. Może w nich uczestniczyć max 20 osób (Czas trwania warsztatów 3 h, odpłatność 70 zł).
Aby zamówić zajęcia należy wypełnić „zamówienie zajęć dydaktycznych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”” (dostępne na stronie PNBT w zakładce druki do pobrania) i przesłać je faxem lub e-mailem na adres Parku. O możliwości ich realizacji powiadomimy w ciągu 7 dni od daty wpływu zamówienia. Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez zamawiającego i PNBT.

Proponujemy następujące tematy zajęć:

Temat Zakres realizowanego tematu Miejsce realizacji Czas realizacji
Zajęcia dla grup przedszkolnych
Wiosna w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” Co się dzieje wiosną w PNBT. sala dydaktyczna 1,5 h
W poszukiwaniu lata Zajęcia na botanicznej ścieżce dydaktycznej. zajęcia w terenie 1,5 h
Jesień w lesie Co jesienią dzieje się w lesie? sala dydaktyczna 1,5 h
Goście w karmniku 1. Rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków pozostających na zimę w Polsce.
2. Jak i czym dokarmiamy ptaki?
sala dydaktyczna 1,5 h
Zajęcia dla klas I-III
Park Narodowy „Bory Tucholskie” Prelekcja nt. przyrody PNBT połączona z pokazem slajdów. sala dydaktyczna 1 h
Pory roku 1. Jak to się dzieje, że mamy dzień i noc.
2. Pory roku – jak to się dzieje, że się zmieniają?
3. Zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
4. Miesiące.
sala dydaktyczna 2 h
W poszukiwaniu wiosny Poszukiwanie w terenie oznak nadejścia wiosny. zajęcia w terenie 1,5 h
Rok z życia bociana 1. Jak wygląda bocian?
2. Biologia życia bociana.
3. Zagrożenia życia bociana.
4. Ochrona bociana.
sala dydaktyczna 2 h
Poznajemy bliżej ptaki 1. Gdzie żyją ptaki?
2. Pokarm i przystosowania do jego pobierania.
3. Głosy ptaków.
sala dydaktyczna 2 h
Pokochaj nietoperze 1. Jak wygląda nietoperz?
2. Biologia życia nietoperza.
3. Zagrożenia życia nietoperza.
4. Ochrona nietoperza.
5. Fakty i mity.
sala dydaktyczna 2 h
To już jesień … Poszukiwanie w terenie oznak nadejścia jesieni. zajęcia w terenie 1,5 h
Grzyby – rozpoznawanie i znaczenie w przyrodzie 1. Co to są grzyby?
2. Kto korzysta z grzybów w lesie?
3. Czy wszystkie grzyby są jadalne?
4. Rozpoznawanie grzybów?
5. Jak zbierać grzyby?
sala dydaktyczna 1,5 h
Jesienne odloty 1. Dlaczego ptaki odbywają jesienne wędrówki?
2. Trasy wędrówek.
3. Jakie gatunki ptaków odbywają wędrówki?
4. Zagrożenia
5. Ptasie przysłowia i powiedzenia
sala dydaktyczna 2 h
Świat przyrody przygotowuje się do zimy.

1. Zwierzęta zimą - zdobywanie pokarmu, zmiany ubarwienia, hibernacja.
2. Rośliny zimą – zimowanie.

sala dydaktyczna 2 h
Zwierzęta zimą 1. Czy należy dokarmiać zwierzęta zimą?
2. Jak i czym dokarmiać zwierzęta.
3. Poszukiwanie śladów zwierząt zimą.
sala dydaktyczna 2 h
Mieszkańcy naszych lasów 1. Rozpoznawanie gatunków zwierząt występujących w naszych lasach.
2. Poznanie różnic pomiędzy różnymi gatunkami w sposobie życia, rodzaju pożywienia itp.
sala dydaktyczna 2 h
Budowa warstwowa lasu. 1. Poznanie warstw lasu.
2. Zapoznanie się z roślinami żyjącymi w poszczególnych warstwach lasu.
3. Zapoznanie się ze zwierzętami żyjącymi w poszczególnych warstwach lasu.
4. Łańcuch pokarmowy.
sala dydaktyczna 2 h
Las i jego mieszkańcy

1. Co to jest las?
2. Las ma „piętra”
3. Poznawanie lasu różnymi zmysłami
4. Rozpoznawanie drzew po liściach, owocach i korze.
5. Mieszkańcy lasu.

zajęcia w terenie 1,5 h
Drzewa i krzewy naszej okolicy Rozpoznawanie wybranych drzew i krzewów po liściach i owocach. zajęcia w terenie lub sali dydaktycznej 1,5 h
Rośliny – warunki i środowisko życia. 1. Budowa rośliny, funkcje poszczególnych organów.
2. Rodzaje owoców i sposoby rozsiewania.
3. Poznanie różnych środowisk w jakich żyją rośliny. Ich przystosowanie do życia.
sala dydaktyczna 1,5 do 2 h
Woda na Ziemi 1. Zasoby wody na Ziemi.
2. Obieg wody w przyrodzie.
3. Właściwości fizyczne wody
4. Rozpoznawanie zanieczyszczonych wód zmysłami węchu i smaku.
5. Czy potrafimy oszczędnie gospodarować wodą?
sala dydaktyczna 2,0 h
Zajęcia dla klas IV-VI
Wybrane formy ochrony przyrody w Polsce 1. Dlaczego chronimy przyrodę?
2. Formy ochrony przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, rośliny i zwierzęta chronione.
3. Zasady zachowania się na obszarach chronionych.
sala dydaktyczna 1,5 h
Park Narodowy „Bory Tucholskie” jako przykład najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce Prelekcja nt. przyrody PNBT połączona
z pokazem slajdów.
sala dydaktyczna 1,0 do 1,5 h
Pogoda i jej składniki. Klimat 1. Przyczyny zmian pogody.
2. Sprzęt meteorologiczny.
3. Zasady prognozowania pogody.
4. Obserwacje aktualnej pogody.
5. Wpływ warunków pogodowych na społeczność lokalną oraz życie ludzi w różnych rejonach świata.
6. Klimat.
sala dydaktyczna + teren przy siedzibie PNBT 1,5 h
Grzyby 1. Co to są grzyby?
2. Kto korzysta z grzybów w lesie?
3. Czy wszystkie grzyby są jadalne?
4. Rozpoznawanie grzybów?
5. Jak zbierać grzyby?
zajęcia w sali lub w terenie od 1 do 2 h
Drzewa i krzewy naszej okolicy 1. Rozpoznawanie wybranych drzew i krzewów leśnych po liściach, owocach i korze. zajęcia w terenie 1,5 h
Rozpoznawanie drzew leśnych metodą figur geometrycznych 1. Rysowanie liści i owoców wybranych gatunków drzew.
2. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew.
sala dydaktyczna 2,0 h
Obserwator lasu 1. Co to jest las?
2. Co to jest bór?
3. Poznawanie lasu różnymi zmysłami.
4. Rozpoznawanie drzew po liściach, owocach i korze.
5. Mieszkańcy lasu.
zajęcia w terenie 1,5 h
Tajemniczy świat owadów 1. Co to są owady?
2. Różnorodność biologiczna.
3. Owady towarzyszące człowiekowi.
4. Obserwacje.
sala dydaktyczna 1,5 h
Poznajemy bliżej ptaki 1. Gdzie żyją ptaki?
2. Pokarm i przystosowania do jego pobierania.
3. Głosy ptaków.
sala dydaktyczna 2 h
Bliskie spotkanie z wilkiem 1. Wygląd i zwyczaje wilka.
2. Fakty i mity.
3. Wilk jako gatunek chroniony
sala dydaktyczna 1,5 h
Woda na Ziemi 1. Podstawowe wiadomości o wodzie.
2. Podział wód.
3. Zasoby wody na Ziemi.
4. Zastosowanie i wykorzystanie wody.
5. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą.
6. Kto żyje w wodzie – zajęcia z mikroskopowania
sala dydaktyczna 2 h
Badanie chemiczne wody Zajęcia laboratoryjne z określania fizyko-chemicznych właściwości wody. sala dydaktyczna 1,5 h
Gleba – niezastąpione siedlisko życia 1. Co to jest gleba?
2. Budowa gleby
3. Gleby leśne
4. Kto żyje w glebie?
5. Jak chronić glebę?
sala dydaktyczna 1,5 h

Grupy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Park Narodowy „Bory Tucholskie” jako przykład najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce – prelekcja 1. Motywy i formy ochrony przyrody w Polsce.
2. Ochrona czynna i ścisła, ochrona gatunkowa/
3. Obszary chronione i ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej/
4. Przyroda PNBT – pokaz slajdów lub filmu
sala dydaktyczna 1,5 h
Poznajemy przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 1. Park Narodowy „Bory Tucholskie” – dlaczego i jak chronimy przyrodę?
2. Potrafimy właściwie zachowywać się na obszarach chronionych.
zajęcia w terenie 2,5 h
Grzyby makroskopowe 1. Co to są grzyby makroskopowe i mikroskopowe?
2. Systematyka grzybów.
3. Występowanie grzybów na kuli ziemskiej i w Polsce.
4. Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
sala dydaktyczna 1,5 h
Siedliska przyrodnicze
(tylko dla grup ponadgimnazjalnych)
1. Co to są siedliska?
2. Charakterystyczne rośliny.
3. Dlaczego chronimy niektóre siedliska?
sala dydaktyczna 2 h
Woda podstawą życia 1. Podstawowe wiadomości o wodzie.
2. Zasoby wody na Ziemi i ich podział.
3. Zastosowanie i wykorzystanie wody.
4. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą.
5. Zajęcia laboratoryjne z określania fizyko -chemicznych właściwości wody.
6. Klasy czystości wód.
sala dydaktyczna 1h do1,5 h
Kręgowce chronione w Polsce 1.Ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt.
2. Polska Czerwona Księga Zwierząt.
3. Poznanie wybranych chronionych gatunków zwierząt.
sala dydaktyczna 1,5 h
Sieć Natura 2000 w Polsce 1. Czym jest Natura 2000.
2. Podstawy prawne.
3. Sieć Natura 2000 w Polsce i w Europie.
4. Natura 2000 w PNBT.
sala dydaktyczna 2,5 h
Parki Narodowe w Polsce 1. Formy ochrony przyrody w Polsce.
2. Rozmieszczenie parków narodowych.
3. Charakterystyka wybranych parków narodowych.
sala dydaktyczna 2,0 h

 

 

Park Narodowy „Bory Tucholskie” proponuje również wykłady o następującej tematyce:

Lp Tytuł Prowadzący Czas trwania
1. Owady – sukces natury mgr inż. Magdalena Kochanowska 1 h
2. Ptaki Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mgr Karolina Lubińska 1 h
3. Nietoperze mgr Maria Chybowska 1 h
4. Zwierzęta ekosystemów wodnych Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mgr Agnieszka Turowska  1 h
5. Park Narodowy „Bory Tucholskie” jako przykład najwyższej formy ochrony przyrody mgr inż. Magdalena Kochanowska 1 h
6. Sieć Natura 2000 w Polsce mgr Maria Chybowska 1 h


    
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Dla zainteresowanych grup ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych PNBT przygotował również warsztaty tematyczne. Może w nich uczestniczyć max 20 osób. Czas trwania warsztatów 3 h, odpłatność 70 zł.
Proponowane tematy:
1. Zwierzęta ekosystemów wodnych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
2. Ptaki drapieżne i sowy
3. Płazy naszej okolicy

 

Uwaga!
Dostępność zajęć terenowych uzależniona jest od pory roku. Park Narodowy „Bory Tucholskie” zastrzega sobie również możliwość odwołania realizacji przyjętego zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady, silny wiatr, burza itd.).
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701542 Projekt i realizacja: PADO