Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
NAJNOWSZE INFORMACJE

Monitoring wilka w Drawieńskim Parku Narodowym

Drawieński Park Narodowy informuje o rozpoczęciu programu monitoringu wilka w Parku. Monitoring ten jest częścią programu monitoringu wilka w województwie zachodniopomorskim, koordynowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie od początków 2012 roku. więcej

Relacja z realizacji projektu Life+ ,,Polskie Ostoje Ptaków” na terenie DPN w 2011 roku

Wykoszono i odkrzaczono powierzchnię 54 ha. Działanie to umożliwi ochronę naturalnych siedlisk, gdzie ptaki odpoczywają w czasie przelotów, zakładają gniazda, pierzą się, zdobywają pokarm. Pielęgnacja ekosystemów nieleśnych poprzez wykaszanie i odkrzaczanie umożliwia zachowanie  ich...
więcej

Relacja ze szkolenia dotyczącego Bobra europejskiego

Drawieński Park Narodowy informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 roku Pracownicy Parku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym biologii, ekologii i metod inwentaryzacji bobra europejskiego (Castor fiber). Szkolenie składające się z części teoretycznej i terenowej poprowadziła pani... więcej

Prośba o udostępnienie informacji

Drawieński Park Narodowy informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zastrzelenia w trakcie polowania zbiorowego w otulinie Parku oraz na obszarze Natura 2000 PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej dwóch dorosłych wilków, Służby Parku podjęły wzmożone monitorowanie watahy wilków zamieszkującej obszar Parku. więcej

Zimorodek znad Drawy rekordzistą - najnowsze wiadomości

Zimorodek znad Drawy rekordzistą - najnowsze wiadomości

Doszły do nas miłe wieści z  parku przyrody Orford Ness w Suffolk w Wielkiej Brytanii o stwierdzeniu w trakcie badań samicy zimorodka (Alcedo atthis). Samiczka została zaobrączkowana jako pisklę na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Nasz zimorodek pokonał odległość... więcej

Relacja z zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego w 2011r.

Relacja z zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego w 2011r.

We wrześniu został zakończony cykl zaplanowanych na rok 2011 zarybień rzek i jezior Drawieńskiego Parku Narodowego. Do czterech jezior Parku ( Ostrowite, Sitno Jamno i Płociczno) wpuszczono łącznie 350 tys. szt. narybku letniego szczupaka o wadze średniej 1 szt. ponad 0, 6g. Ryby pochodziły od tarlaków z jezior DPN. Drawa została zasilona następującym materiałem zarybieniowym: więcej

Komuniakat dla osób uprawiające turystykę kajakową

Komuniakat dla osób uprawiające turystykę kajakową

Dnia 28 czerwca 2011r. została przeprowadzona inwentaryzacja przeszkód na rzece Drawie w postaci martwych powalonych drzew w korycie rzeki.  więcej

Komunikat turystyczny

Jedynym dokumentem uprawniającym do wpłynięcia na teren DPN oraz korzystania z miejsc biwakowania jest karta wstępu oraz w przypadku osób objętych ulgą dodatkowo dokument potwierdzający możliwość jej zastosowania. więcej

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701444 Projekt i realizacja: PADO