Parki Narodowe PN BIEBRZAŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Dzisiaj w nocy odszedł od nas Wiktor Wołkow

Dzisiaj w nocy odszedł od nas Wiktor Wołkow

Dzisiaj w nocy odszedł od nas Wiktor Wołkow

Nikt tak jak Wiktor nie zdeptał Bagien Biebrzańskich. To Tobie zawdzięczamy kilkanaście tomów fotograficznych, na temat przyrody i ludzi Podlasia, a szczególnie Twojej i naszej ukochanej Biebrzy. My, jako pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego jesteśmy Ci szczególnie wdzięczni za pejzaże, ptaki, albumy, wystawy, pokazy, dzięki którym ludzie z niemal całego świata mogli poznać i podziwiać uroki tego najpiękniejszego – jak sam mówiłeś – miejsca na świecie. więcej

Rezultaty prac nad projektem: Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy . Etap I

Rezultaty prac nad projektem: Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy . Etap I

Jednym z ważnych produktów powstałych w trakcie realizacji Projektu będzie Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu oraz ortofotomapa obszaru projektu. Modele te będą podstawą a zarazem uzupełnieniem do planowania wielu działań realizowanych w projekcie i po jego zakończeniu oraz służyć będą do analizy skutków działań, jak również do bieżącego zarządzania ochroną obszaru projektu. więcej

dr Marek Keller nie żyje

dr Marek Keller nie żyje

Z wielkim żalem informujemy, że w piątek, 13 stycznia 2012 roku zmarł Marek Keller. Nagła i przedwczesna śmierć (miał 57 lat) zastała go w Krasnem (na skraju Puszczy Augustowskiej i Bagien Biebrzańskich). Dr Marek Keller przez wiele lat pracował naukowo na Wydziałe Leśnym SGGW. Był wybitnym ornitologiem, oddanym pedagogiem i wykładowcą, człowiekiem niezwykle skromnym a zarazem wielkiego charakteru. Wychował wiele pokoleń studentów - leśników i przyrodników rozsianych dziś po Polsce i świecie, realizujących swoje pasje i życie zawodowe związane z przyrodą.  więcej

Nowy punkt widokowy Biebrzańskiego Parku Narodowego

Nowy punkt widokowy Biebrzańskiego Parku Narodowego

Punk widokowy zlokalizowany jest na wysokim brzegu rzeki Biebrzy przy ulicy Majora Węgielnego (w sąsiedztwie Domu Kultury). Obiekt powstał na fundamencie istniejącego tu wcześniej budynku. NFOŚiGW sfinansował wyrównanie terenu, wykonanie balustrad, podestu, schodów i nawierzchni z kostki betonowej. Przygotowano też parking z dogodnym wjazdem dla niepełnosprawnych. więcej

BIEBRZAŃSKI KŁUSOWNIK

BIEBRZAŃSKI KŁUSOWNIK

Autor o sobie i o książce:
Już ponad 40 lat doświadczeń z tą najpiękniejszą z polskich rzek... Każdą wolną chwilę, ferie, wakacje, urlopy, spędzałem nad Biebrzą......Ta książka, to mniej lub bardziej udana próba krótkiego opisu tego, co spotyka mnie tam za każdym razem, gdy tylko przekroczę Narew w Wiźnie – granicę mojego raju...

więcej

Konferencja: GOSPODAROWANIE W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

Konferencja: GOSPODAROWANIE W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Biebrzański Park Narodowy zapraszają na konferencję pt. GOSPODAROWANIE W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH, która odbędzie się 3-4 listopada 2011r. w Osowcu-Twierdzy o godz. 9.00.  więcej

VI Mistrzostwa Europy X Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody

VI Mistrzostwa Europy X Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody

Celem Mistrzostw jest ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz spopularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych. Organizatorzy mają na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy parkami narodowymi i krajobrazowymi, a organizacjami lokalnymi i regionalnymi w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, kultura, turystyka oraz rozwój społeczno-gospodarczy. więcej

Nur z pudelka

Nur z pudełka

Nur czarnoszyi to rzadki, wędrowny ptak umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek wymarły w kraju. Najczęściej widujemy go na przelotach. Największym zagrożeniem nurów są sieci rybackie, w które wpada nurkując za rybami. Czy tylko sieci? więcej

Biebrzańskie Targi Produktu Lokalnego

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Dolina Biebrzy jest wielce ciekawym regionem zarówno przyrodniczym jak i tradycyjno-historycznym. Zachowało się tu sporo zabytkowych budowli, starych sprzętów gospodarstwa domowego, wyrobów miejscowego rzemiosła, obyczajów i obrzędów. Te piękne tradycje warto kultywować i rozwijać, a także pokazywać je innym ... więcej

Dane statystyczne

Data utworzenia
9 wrzesień 1993 r.

Powierzchnia Parku:  59 223 ha

Otulina:  66 824 ha

Powierzchnia form ochrony:

Ochrona ścisła:  7 279 ha
Ochrona czynna:  25 041 ha
Ochrona krajobrazowa:  26 903 ha

Udział procentowy ekosystemów:
· leśne –  26,5 %
· nieleśne –  71,8%
· wodne –  1,7 %

Łączna długość szlaków turystycznych: 459,5 km

Szlaki kajakowe ( Biebrzą, Sidrą, Jegrznią, Brzozówką, Wissą oraz kanałami: Augustowskim, Woźnawiejskim i Rudzkim) o łącznej długości 223,2 km

· Szlaki rowerowe (7) – 65,7 km
· Szlaki piesze (14) – 157,6 km
· Szlak konny o długości 13 km

Ścieżki edukacyjne (15) o łącznej długości 29,2 km

Teren Parku podzielony jest na:


Basen Górny i Środkowy, w skład którego wchodzą:
·  Obwód ochronny Trzyrzeczki,
·  Obwód ochronny Tajno,
·  Obwód ochronny Grzędy,
·  Obwód ochronny Ciszewo,
·  Obwód ochronny Kapice,
·  Obwód ochronny Kopytkowo
·  Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt

Basen Dolny, w skład którego wchodzą:
·   Obwód ochronny Osowiec,
·   Obwód ochronny Werykle,
·   Obwód ochronny Brzeziny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701472 Projekt i realizacja: PADO