Parki Narodowe PN PN GÓR STOŁOWYCH
Informacje o parku

Park Narodowy Gór Stołowych został powołany do istnienia 16 września 1993r. Jego powierzchnia wynosi obecnie 6340,07 ha, zaś powierzchnia otuliny to 10 515 ha. Teren Parku w przeważającej części jest pokryty borami świerkowymi sztucznego pochodzenia. Park Narodowy Gór Stołowych utworzono w Sudetach Środkowych, na terenie jedynych w Polsce gór płytowych o charakterystycznej warstwowej budowie geologicznej. W wyniku dużej podatności piaskowców ciosowych na erozyjną działalność wody i wiatru powstało tutaj wiele form skalnych o fantastycznych kształtach.

Dla osób odwiedzających renomowane dolnośląskie uzdrowiska – Kudowę-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Polanicę-Zdrój, Góry Stołowe są jedną z głównych atrakcji turystycznych.

 
Największym zainteresowaniem osób odwiedzających Park, cieszą się zgrupowania skalnych ścian, wież, grzybów i form przypominających kształtem zwierzęta oraz postaci ludzkie spotykane zarówno na Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie Gór Stołowych o wysokości 919 m. n.p.m., jak również w Błędnych Skałach, których nazwa pochodzi od labiryntu wąskich uliczek i tuneli utworzonych w piaskowcowych skałach.
 
W Górach Stołowych fantastyczne formy skalne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je można również w rejonie tzw. Skalnych Grzybów (północno – wschodnia część PNGS), Radkowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał leżących w masywie Narożnika. Miejsca te są jednak mniej znane i rzadziej odwiedzane przez turystów.
 
Obok wspaniałych form skalnych bogactwem Gór Stołowych jest roślinność skał, łąk, torfowisk i zachowanych tylko we fragmentach, lasów liściastych. Wśród bogatych w gatunki mchów i paproci zbiorowisk naskalnych rośnie na jedynym w Polsce stanowisku skalnica zwodnicza.
 
Bardzo interesująca z botanicznego punktu widzenia jest roślinności trawiasta, w rejonie Łężyckich Skałek. Występujące tu różnorodne zbiorowiska łąkowe obfitują w gatunki chronione takie jak: zimowit jesienny, arnika górska czy pełnika europejski nazywany kłodzką różą. Rejon ten, posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Wysokie trawy rozrzucone na płaskowyżu piaskowcowe skały, oraz towarzyszące im powyginane przez wiatr drzewa sprawiają, że ten kompleks łąk przypomina latem  afrykańską sawannę. Podczas wędrówek w okolicy Łężyckich Skałek można  także napotkać kilka gatunków storczyków i bardzo rzadką w naszym kraju goryczuszkę czeską- gatunek ważny z dla wspólnoty europejskiej dla ochrony którego Góry Stołowe  włączono w sieć Natura 2000.
 
Charakterystyczną florę Wielkiego Torfowiska Batorowskiego, jednego z nielicznych w Polsce torfowisk wysokich reprezentują takie gatunki jak sosna błotna, bagno zwyczajne czy modrzewnica zwyczajna. Torfowisko to objęte jest ochroną ścisłą już od 1958 r. i niestety turyści zwiedzający Park Narodowy Gór Stołowych nie mają na nie wstępu.
 
W Górach Stołowych dominują zwierzęta powszechnie występujące w Polskich lasach: jelenie, sarny, dziki, lisy czy kuny. Dużo ciekawsza jest tutejsza awifauna. Występują tu rzadko spotykane gatunki sów jak puchacz sóweczka i włochatka, a także bocian czarny, jarząbek, słonka,. W pobliżu potoków w Górach Stołowych spotkać można związane z płynącymi wodami  - pluszcza i pliszkę górską.  Do interesujących, ale niezwykle trudnych w obserwacji ze względu na nocny tryb życia należą trzy gatunki małych ssaków: popielica, koszatka i orzesznica.
 
Świat owadów jest wciąż jeszcze słabo poznany, tym niemniej warta uwagi jest obfitująca w gatunki rodzina kózkowatych oraz chronione gatunki biegaczowatych. Bardzo interesująca jest też naśnieżna fauna owadów oraz pajęczaki torfowisk i wilgotnych zimnych szczelin piaskowcowych. W środowiskach szczelin piaskowcowych Błędnych Skał i Szczelińca występuje jedyna w Polsce populacja pająka Bathyphantes eumenis. Ojczyzną tego gatunku jest północna Skandynawia, a na terenie Gór Stołowych stanowi on relikt polodowcowy.
 
 
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel. 74 866 14 36;  74 866 20 97
fax. 74 865 49 18
 
Dane statystyczne

Data utworzenia: 16 września 1993r.
Powierzchnia: 6 340,07 ha
Obwody ochronne:
- Bukowina 2012,02 ha
- Czerwona Woda 2125,20 ha
- Szczeliniec 2202,85 ha

Otulina: 10 515 ha
Liczba pracowników: 40
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 90,19 %
- nieleśne 9,81 %

Liczba odwiedzających: 360 000
Długość szlaków(piesze, narciarskie i rowerowe): 195 600 m

Ochrona:
- ścisła: 771,00 ha (12,16%)
- czynna 4944,77 (77,99%)
- krajobrazowa  624,30 ha (9,85%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732068 Projekt i realizacja: PADO