Parki Narodowe PN WIELKOPOLSKI PN EDUKACJA EKOLOGICZNA
EDUKACJA EKOLOGICZNA

W czerwcu 1998 roku w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach rozpoczął swoją działalność Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny WPN. Główna oferta edukacyjna Ośrodka skierowana została do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów a także liceów i szkół wyższych z myślą o przeprowadzaniu zajęć przyrodniczych w "Leśnej Szkole." W roku 2007 nazwa Ośrodka została zmieniona na Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Centrum Edukacji Ekologicznej WPN tworzą następujące jednostki edukacyjne:
   • Muzeum Przyrodnicze
   • sala audiowizualna,
   • klasa do zajęć w ramach "Leśnej Szkoły",
   • cztery ścieżki dydaktyczne, w tym specjalne dostosowana do zajęć w "Leśnej Szkole"
   • dwie sale konferencyjne (sala duża, sala mała)
Program, który realizuje Ośrodek został opracowany przez zespół pracowników z Centrum Edukacji Ekologicznej WPN. Prowadzone zajęcia uwzględniają wiek dzieci i trwają zazwyczaj 4 godziny dziennie. W ramach tych godzin proponuje się następujące zajęcia:
   • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego,
   • spacery po ścieżkach dydaktycznych WPN,
   • warsztaty przyrodnicze,
   • konkursy plastyczne,
   • projekcje filmów przyrodniczych,
   • prelekcje.
W Centrum Edukacji Ekologicznej WPN organizowane są corocznie : rajd rowerowy, bieg przełajowy, wystawy pokonkursowe.
Mogą odbywać się tutaj również wszelkiego rodzaju sympozja naukowe, seminaria, szkolenia itp., gdyż sala audiowizualna wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę wizyjną i pomieści 100 osób. Ponadto, do dyspozycji jest dobrze nagłośniona sala konferencyjna na 70 osób. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z oferty Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego, życząc jednocześnie miłego i pożytecznie spędzonego czasu wśród przyrody naszego Parku.
Wielkopolski Park Narodowy zaprasza przede wszystkim do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w Leśnej Szkole, działającej przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia odbywają się w najciekawszych przyrodniczo miejscach Parku i w odpowiednio do tego celu przygotowanych pomieszczeniach Centrum Edukacji Ekologicznej:

SALA AUDIOWIZUALNA
 • prezentacje multimedialne
 • projekcja filmów przyrodniczych
 • wykłady, seminaria, pogawędki
Najczęściej realizowane tematy:
 • 1. Wielkopolski Park Narodowy - przyroda i cele ochrony.
 • 2. Wielkopolski Park Narodowy - jako "żywe muzeum form polodowcowych".
 • 3. Parki Narodowe w Polsce - ogólna charakterystyka.
 • 4. Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • 5. Leśne gatunki drzew - rozpoznawanie gatunków.
 • 6. Cykliczność zjawisk w przyrodzie.
 • 7. Degradacja środowiska i możliwości jej zapobiegania.
 • 8. Ptaki WPN.
 • 9. Zbiorowiska leśne WPN (znaczenie lasu, budowa warstwowa, ochrona).
 • 10. Różnorodność jezior i ich znaczenie dla rodzimej flory i fauny.
 • 11. Różnorodność gatunkowa i sukcesja ekologiczna.
 • 12. Rola organizmów glebowych - "Pod naszymi nogami tętni życie".
SALA KLASOWA
 • 1. Konkursy plastyczne.
 • 2. Gry przyrodnicze.
 • 3. Zajęcia praktyczne np.: wykonywanie karmidełek dla ptaków, modeli nasion, obserwacje elementów przyrody z wykorzystaniem lupy.
 • 4. Praca z zielnikiem.
ZAJĘCIA TERENOWE
 • 1. Ścieżka dydaktyczna "Leśna Szkoła" w Jeziorach - podstawowa ścieżka wykorzystywana do zajęć praktycznych.
 • 2. Ścieżka dydaktyczna "Osowa Góra-Jeziory".
 • 3. Ścieżka dydaktyczna "Osowa Góra- Jezioro Budzyńskie".
 • 4. Ścieżka dydaktyczna "Nadwarciańska".
 • 5. Ścieżka turystyczno-edukacyjna z Puszczykowa do Puszczykówka.

Zajęcia w "Leśnej Szkole"
(wraz z projekcją w sali audiowizualnej) CZAS ZAJĘĆ 4 GODZINY
Pora letnia: 01 marca - 31 października
Pora zimowa: 01 listopada - 28 lutego
- Szkoły spoza terenu Parku - 8 zł. od osoby
- wstęp do muzeum płatny - 3 zł. od osoby
- Szkoły z terenu Parku - 8 zł. od osoby
 
- Szkoły spoza terenu Parku - 6 zł. od osoby
- wstęp do muzeum płatny - 3 zł. od osoby
- Szkoły z terenu Parku - 6 zł. od osoby
 
Grupy na zajęcia dydaktyczne nie mogą przekraczać 25 osób.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej
Wielkopolskiego Parku Narodowego
czynne:
Pn - Pt 700-15 00

 
ZAPISY NA ZAJĘCIA - zgłoszenia telefoniczne:
 • w styczniu - na zajęcia w sezonie wiosenno-letnim (na marzec, kwiecień, maj i czerwiec). 
 • w przypadku wyczerpania wolnych terminów w w/w sezonie, zajęcia mogą być ustalone na najbliższy sezon jesienno-zimowy.
 • we wrześniu- na zajęcia w sezonie jesienno-zimowym( na wrzesień, październik, listopad, grudzień oraz na styczeń i luty następnego roku).
 • tel. kontaktowy - (0-61) 8982300 321, 322, 323-muzeum
 
w godz. 700-900 lub 1300-1500

 
 
mgr Beata Lis

mgr Małgorzata Bręczewska

mgr inż. Justyna Kaczmarek 
 
Kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej
mgr inż. Jarosław Wyczyński

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701510 Projekt i realizacja: PADO