EDUKACJA
1 godz. zajęć edukacyjnych – 75 zł (w tym 23% podatku VAT) od grupy

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ

 

GRUPA ODBIORCÓW

 

CZAS TRWANIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

Białowieski Park Narodowy – walory przyrodniczo – historyczne

(wykład z prezentacją multimedialną)

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów, szkół średnich, studenci, pozostali zainteresowani

1 godz.

10 – 50 osób

Ekosystem lasu naturalnego

(wykład z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie, zajęcia terenowe w obszarze ochrony ścisłej BPN, podsumowanie)

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. VI), gimnazjów, szkół średnich, studenci, pozostali zainteresowani

3 godz.

10 – 15 osób

Nasze drzewa

(zajęcia terenowe w Parku Pałacowym)

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów, szkół średnich, pozostali zainteresowani

1,5 – 2,5 godz. w zależności

od wieku uczestników

10 – 25 osób

Ssaki Puszczy Białowieskiej

(wykład z prezentacją multimedialną,

gry edukacyjne, zajęcia w Rezerwacie Pokazowym Żubrów)

Wszystkie grupy wiekowe

1 – 2 godz.

w zależności

od wieku uczestników

i miejsca prowadzenia zajęć

10 – 25 osób

Żubr – symbol Puszczy Białowieskiej

(wykład z prezentacją multimedialną)

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów, szkół średnich, pozostali zainteresowani

1 godz.

10 – 50 osób

Bioróżnorodność Polski

a różnorodność biologiczna Puszczy Białowieskiej

(wykład z prezentacją multimedialną)

Uczniowie gimnazjów, szkół średnich, pozostali zainteresowani

1 godz.

10 – 50 osób

Poznajemy tajemnice lasu
(zajęcia na ścieżce edukacyjnej przy OEP)
Przedszkolaki
i uczniowie szkół
podstawowych
(kl. I - III)
1 godz.

10 – 25 osób

Poznajemy rośliny zmysłami
(zajęcia z wykorzystaniem rabaty edukacyjnej)
Wszystkie grupy wiekowe

1 godz.

10 – 25 osób

 Istnieje możliwość realizacji innych tematów zajęć w zależności od potrzeby zamawiającego.

 Zapytanie i rezerwację zajęć edukacyjnych należy kierować pod adres e-mail: oep@bpn.com.pl

Wstępna rezerwacja zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN - formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania.

KONTAKT:
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
Białowieskiego Parku Narodowego
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
tel. 85 682-9731
E-mail: oep@bpn.com.pl

 
 

Dane statystyczne

Powierzchnia: 10517,3 ha
Tereny leśne: 94,8% powierzchni parku
Pracownicy: 111 osób
Szlaki turystyczne: 44 km
Księgozbiór: 11 810 pozycji

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701546 Projekt i realizacja: PADO