Parki Narodowe PN KARKONOSKI PN BADANIA NAUKOWE
BADANIA NAUKOWE

 

Karkonoski Park Narodowy stanowi swoiste laboratorium przyrody. Tereny objęte ochroną ścisłą nie podlegały ingerencji człowieka od ponad czterdziestu lat. Naukowcom daje to możliwość obserwowania naturalnych procesów w ekosystemach oraz śledzenia ich zmian. Ten przyrodniczo niepowtarzalny obszar jest obecnie poligonem badań wielu instytucji naukowych. Co roku w Karkonoszach realizowanych jest kilkadziesiąt tematów badawczych. Badania przyczyniają się do powiększania zasobów wiedzy na temat przyrody tych gór, co pracownikom Karkonoskiego Parku Narodowego pozwala lepiej zaplanować strategię ochrony ekosystemów Parku.

Eksploracja naukowa Karkonoszy rozpoczęła się już w XII wieku, bowiem pierwsze znamiona prowadzonych na tym terenie badań miała penetracja gór przez Walonów (Walończyków) - poszukiwaczy kamieni szlachetnych i ozdobnych. Przez kolejne setki lat przez Karkonosze przewinęło się wielu światowej klasy naukowców, do dziś jednak niektóre elementy i zjawiska przyrody tego obszaru pozostały niewyjaśnione.
Obecnie w Karkonoskim Parku Narodowym trwają prace nad przygotowaniem długoterminowego programu badań naukowych i monitoringu. W pracach uczestniczą zarówno pracownicy Parku, jak i przedstawiciele Rady Naukowej KPN.

Aby zarejestrować temat badawczy w Karkonoskim Parku Narodowym i prowadzić na jego terenie badania naukowe, należy wypełnić wniosek o wydanie licencji na prowadzenie badań i przesłać na adres KPN. W przypadku rejestracji nowego tematu Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie 3 tygodnie na wydanie licencji, związane z ewentualnym uzyskaniem opinii Rady Naukowej oraz pracowników merytorycznych Parku. Wydane licencje można odebrać w siedzibie Dyrekcji Parku w Sobieszowie, w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie lub w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie (do uzgodnienia).

Prowadzenie badań na terenie Parku reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 36/2007

 


STRONA WWW KARKONOSKIEGO PN

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16.01.1959 r.

Powierzchnia Parku: 5580 ha

Powierzchnia Otuliny: 11266 ha

Powierzchnia terenów leśnych: 3942 ha

Długość szlaków turystycznych: 112 km

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701405 Projekt i realizacja: PADO