Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach STAN LICZEBNY GÓŁWNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT OWNYCH I CHRONIONYCH W PARKACH NARODOWYCH W 2008 R.
Stan liczebny głównych gatunków zwierząt łowncych i chronionych w PN w 2008.r

 

PARKI NARODOWE 

Łoś 

Jeleń 

Sarna 

Dzik 

Niedź- wiedź 

Wilk 

Ryś 

Żubr 

Bóbr 

Kozi-ca 

Wydra 

Borsuk 

Lis 

OGÓŁEM  

Babiogórski  

Białowieski  

Biebrzański  

Bieszczadzki 

Bory Tucholskie  

Drawieński  

Gorczański  

Gór Stołowych 

Kampinoski  

Karkonoski  

Magurski  

Narwiański  

Ojcowski  

Pieniński  

Poleski 

Roztoczański  

Słowiński  

Świętokrzyski  

Tatrzański 

Ujście Warty  

Wielkopolski  

Wigierski  

Woliński 

1096 

– 

680 

–b 

– 

– 

– 

– 

298 

– 

8c 

14 

– 

– 

70 

– 

– 

– 

– 

– 

31 

– 

5211 

90 

298 

520 

220 

93 

553 

296 

209 

124 

115 

1175 

– 

20 

69 

190 

527 

210 

54 

178 

139 

117 

10739 

25 

34 

1140 

80 

136 

840 

73 

230 

2562 

45 

1705 

37 

230 

29 

1192 

550 

325 

239 

70 

359 

525 

199 

114 

4251 

130 

440 

90 

51 

392 

57 

316 

787 

30 

150c 

60 

100 

44 

174 

60 

194 

93 

– 

231 

654 

120 

220 

27 

1a 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3c 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

18 

– 

– 

– 

– 

68 

6a 

16 

11 

– 

– 

– 

– 

– 

18c 

– 

– 

2a 

10 

– 

– 

14 

– 

– 

– 

45 

–b 

– 

– 

– 

8c 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

489 

– 

456 

– 

16 

– 

– 

– 

– 

17 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1532 

– 

–b 

170 

20 

98 

– 

– 

25 

– 

50c 

225 

24 

–a 

291 

90 

24 

– 

240 

63 

250 

2d) 

167 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

167 

– 

– 

– 

– 

64 

–b 

–b 

44 

16 

54 

– 

– 

20c 

40 

28 

45 

3d 

606 

12 

100 

13 

14 

58 

10 

22 

119 

12 

30c 

–b 

38 

60 

26 

12 

– 

–b 

46 

45 

8d 

2475 

30 

–b 

700 

110 

30 

105 

50 

58 

455 

54 

200c 

17 

25 

–b 

202 

30 

75 

183 

80 

30 

128 

113 

75c 

a - Pojawiające się  przechodnio, migrujące. b - Występują , brak danych liczbowych (w 2008r. nie inwentaryzowano).  c - Tylko  ślady bytowania. d - Wyznaczone strefy ochronne  e - Przeloty. f- wyłącznie z parami mieszanymi z orlikiem krzykliwym.

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa  Środowiska.
 

Stronę wyświetlono: 1701511 Projekt i realizacja: PADO