Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach POZYSKANIE DREWNA W PARKACH NARODOWYCH WEDŁUG KATEGORII CIĘĆ W 2008 R.
Pozyskanie drewna w PN według kategorii cieć w 2008r.

 

 

PARKI NARODOWE 

Ogółem 

W tym grubizna 

   

iglasta 

Liściasta 

   

razem 

w tym cięcia 

razem 

w tym cięcia 

     

rębne 

sanitarne 

trzebieże 

 

rębne 

sanitarne 

trzebieże 

 

w tysiącach m3 

OGÓŁEM 

Babiogórski  

Białowieski 

Biebrzański 

Bieszczadzki  

Bory Tucholskie  

Drawieński  

Gorczański 

Gór Stołowych 

Kampinoski  

Karkonoski  

Magurski 

Narwiański  

Ojcowski 

Pieniński  

Poleski 

Roztoczański  

Słowiński 

Świętokrzyski 

Tatrzański 

Ujście Warty  

Wielkopolski 

Wigierski  

Woliński  

259,3 

20,5 

0,4 

6,8 

3,7 

2,8 

22,8 

7,4 

26,4 

24,8 

5,8 

14,3 

– 

0,8 

0,5 

4,5 

17,8 

1,7 

1,6 

70,3 

– 

11,1 

9,5 

5,8 

225,9 

19,1 

0,3 

5,9 

2,5 

2,8 

17,8 

7,1 

26,1 

21,9 

3,5 

5,4 

– 

0,7 

0,5 

3,3 

14,3 

1,5 

1,3 

70,3 

– 

7,2 

8,7 

5,7 

16,4 

0,1 

– 

– 

0,1 

0,3 

3,8 

– 

– 

– 

0,9 

2,3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

7,8 

– 

0,3 

– 

0,8 

141,8 

19,0 

0,3 

1,0 

1,8 

1,1 

7,1 

25,8 

4,9 

0,9 

2,8 

– 

0,7 

0,5 

0,9 

3,9 

0,7 

59,6 

– 

3,6 

6,2 

– 

67,4 

– 

– 

4,9 

0,6 

2,4 

12,9 

– 

0,3 

17 

1,7 

0,3 

– 

– 

– 

2,4 

10,4 

0,8 

0,3 

2,8 

– 

3,3 

2,4 

4,9 

27,0 

0,2 

0,1 

0,8 

1,2 

– 

3,2 

0,3 

0,2 

2,9 

– 

8,7 

– 

0,1 

– 

2,9 

0,2 

0,3 

0,3 

– 

3,9 

0,6 

0,1 

5,5 

0,1 

– 

– 

0,3 

– 

0,3 

– 

– 

– 

– 

4,6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0,2 

– 

– 

11,1 

0,1 

0,1 

0,6 

0,4 

– 

1,5 

0,3 

0,1 

0,8 

– 

2,9 

– 

0,1 

– 

0,4 

0,8 

0,1 

0,2 

– 

– 

2,5 

0,2 

– 

10,1 

– 

– 

0,2 

0,5 

– 

1,4 

– 

0,1 

2,1 

– 

1,2 

– 

– 

– 

0,6 

2,1 

0,1 

0,1 

– 

– 

1,2 

0,4 

0,1 

a - Łącznie z drewnem pozyskanym do mineralizacji.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Środowiska

Stronę wyświetlono: 1701420 Projekt i realizacja: PADO